Search:ק -> ק

ק


ק hex:#1511;
Search Google:ק

Zero אפסLeviticus 10:19 verse
And Aaron said unto Moses, Behold, this day have they offered their sin offering and their burnt offering before the LORD ; and such things have befallen me: and if I had eaten the sin offering to day, should it have been accepted in the sight of the LORD ?

וידבר אהרן אל־משׁה הן היום הקריבו את־חטאתם ואת־עלתם לפני יהוה ותקראנה אתי כאלה ואכלתי חטאת היום הייטב בעיני יהוה

2 Chronicles 1:6 verse
And Solomon went up thither to the brasen altar before the LORD, which was at the tabernacle of the congregation, and offered a thousand burnt offerings upon it.

ויעל שׁלמה שׁם על־מזבח הנחשׁת לפני יהוה אשׁר לאהל מועד ויעל עליו עלות אלף

Ezekiel 39:25 verse
Therefore thus saith the Lord GOD ; Now will I bring again the captivity of Jacob, and have mercy upon the whole house of Israel, and will be jealous for my holy name ;

לכן כה אמר אדני יהוה עתה אשׁיב את־שׁבית יעקב ורחמתי כל־בית ישׂראל וקנאתי לשׁם קדשׁי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting