Search:ק -> ק

ק


ק hex:#1511;
Search Google:ק

Zero אפסLuke 22:48 verse
But Jesus said unto him, Judas, betrayest thou the Son of man with a kiss ?

ΙΗΣΟΥς ΔΕ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΩ ΙΟΥΔΑ ΦΙΛΗΜΑΤΙ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΨΡΩΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΩς

Numbers 16:8 verse
And Moses said unto Korah, Hear , I pray you, ye sons of Levi :

ויאמר משׁה אל־קרח שׁמעו־נא בני לוי

Judges 11:4 verse
And it came to pass in process of time, that the children of Ammon made war against Israel.

ויהי מימים וילחמו בני־עמון עמ־ישׂראל

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting