Search:קְטַל -> קְטַל

קְטַל


ק ְ ט ַ ל hex:#1511;#1456;#1496;#1463;#1500;
Search Google:קְטַל

Zero אפסPsalms 139:21 verse
Do not I hate them, O LORD, that hate thee? and am not I grieved with those that rise up against thee?

הלוא־משׂנאיך יהוה אשׂנא ובתקוממיך אתקוטט

Proverbs 13:7 verse
There is that maketh himself rich , yet hath nothing: there is that maketh himself poor , yet hath great riches.

ישׁ מתעשׁר ואין כל מתרושׁשׁ והון רב

Genesis 37:19 verse
And they said one to another, Behold, this dreamer cometh .

ויאמרו אישׁ אל־אחיו הנה בעל החלמות הלזה בא

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting