Search:קֹדֶשׁ -> קֹדֶשׁ

קֹדֶשׁ


ק ֹ ד ֶ ש ׁ hex:#1511;#1465;#1491;#1462;#1513;#1473;
Search Google:קֹדֶשׁ

Zero אפסEzra 4:16 verse
We certify the king that, if this city be builded again, and the walls thereof set up , by this means thou shalt have no portion on this side the river.

מהודעין אנחנה למלכא די הן קריתא דך תתבנא ושׁוריה ישׁתכללון לקבל דנה חלק בעבר נהרא לא איתי לך

Job 38:8 verse
Or who shut up the sea with doors, when it brake forth , as if it had issued out of the womb ?

ויסך בדלתים ים בגיחו מרחם יצא

Luke 12:9 verse
But he that denieth me before men shall be denied before the angels of God.

Ο ΔΕ ΑΡΝΗΣΑΜΕΝΟς ΜΕ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΑΝΨΡΩΠΩΝ ΑΠΑΡΝΗΨΗΣΕΤΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΤΟΥ ΨΕΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting