Search:קֹרַח -> קֹרַח

קֹרַח


ק ֹ ר ַ ח hex:#1511;#1465;#1512;#1463;#1495;
Search Google:קֹרַח

Zero אפסPsalms 58:2 verse
Yea, in heart ye work wickedness ; ye weigh the violence of your hands in the earth.

אפ־בלב עולת תפעלון בארץ חמס ידיכם תפלסון

Joshua 2:12 verse
Now therefore, I pray you, swear unto me by the LORD, since I have shewed you kindness, that ye will also shew kindness unto my father's house, and give me a true token :

ועתה השׁבעו־נא לי ביהוה כי־עשׂיתי עמכם חסד ועשׂיתם גמ־אתם עמ־בית אבי חסד ונתתם לי אות אמת

Exodus 7:24 verse
And all the Egyptians digged round about the river for water to drink ; for they could not drink of the water of the river.

ויחפרו כל־מצרים סביבת היאר מים לשׁתות כי לא יכלו לשׁתת ממימי היאר

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting