Search:ר -> ר

ר


ר hex:#1512;
Search Google:ר

Zero אפסJudges 8:31 verse
And his concubine that was in Shechem, she also bare him a son, whose name he called Abimelech.

ופילגשׁו אשׁר בשׁכם ילדה־לו גמ־היא בן וישׂם את־שׁמו אבימלך

2 Samuel 15:31 verse
And one told David, saying , Ahithophel is among the conspirators with Absalom. And David said , O LORD, I pray thee, turn the counsel of Ahithophel into foolishness .

ודוד הגיד לאמר אחיתפל בקשׁרים עמ־אבשׁלום ויאמר דוד סכל־נא את־עצת אחיתפל יהוה

Proverbs 19:4 verse
Wealth maketh many friends ; but the poor is separated from his neighbour.

הון יסיף רעים רבים ודל מרעהו יפרד

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting