Search:ר -> ר

ר


ר hex:#1512;
Search Google:ר

Zero אפסExodus 40:19 verse
And he spread abroad the tent over the tabernacle, and put the covering of the tent above upon it; as the LORD commanded Moses.

ויפרשׂ את־האהל על־המשׁכן וישׂם את־מכסה האהל עליו מלמעלה כאשׁר צוה יהוה את־משׁה

Amos 5:3 verse
For thus saith the Lord GOD ; The city that went out by a thousand shall leave an hundred, and that which went forth by an hundred shall leave ten, to the house of Israel.

כי כה אמר אדני יהוה העיר היצאת אלף תשׁאיר מאה והיוצאת מאה תשׁאיר עשׂרה לבית ישׂראל

Daniel 6:12 verse
Then they came near , and spake before the king concerning the king's decree ; Hast thou not signed a decree, that every man that shall ask a petition of any God or man within thirty days, save of thee, O king, shall be cast into the den of lions ? The king answered and said , The thing is true, according to the law of the Medes and Persians, which altereth not.

באדין קריבו ואמרין קדמ־מלכא על־אסר מלכא הלא אסר רשׁמת די כל־אנשׁ די־יבעה מנ־כל־אלה ואנשׁ עד־יומין תלתין להן מנך מלכא יתרמא לגוב אריותא ענה מלכא ואמר יציבא מלתא כדת־מדי ופרס די־לא תעדא

footer