Search:ר -> ר

ר


ר hex:#1512;
Search Google:ר

Zero אפסGalatians 2:12 verse
For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ

ΑΝΕΒΗΝ ΔΕ ΚΑΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΘΙΝ ΚΑΙ ΑΝΕΨΕΜΗΝ ΑΥΤΟΙς ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Ο ΚΗΡΥΣΣΩ ΕΝ ΤΟΙς ΕΨΝΕΣΙΝ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΔΕ ΤΟΙς ΔΟΚΟΥΣΙΝ ΜΗ ΠΩς ΕΙς ΚΕΝΟΝ ΤΡΕΧΩ Η ΕΔΡΑΜΟΝ

Ruth 4:7 verse
Now this was the manner in former time in Israel concerning redeeming and concerning changing, for to confirm all things ; a man plucked off his shoe, and gave it to his neighbour : and this was a testimony in Israel.

וזאת לפנים בישׂראל על־הגאולה ועל־התמורה לקים כל־דבר שׁלף אישׁ נעלו ונתן לרעהו וזאת התעודה בישׂראל

Amos 5:15 verse
Hate the evil, and love the good, and establish judgment in the gate : it may be that the LORD God of hosts will be gracious unto the remnant of Joseph.

שׂנאו־רע ואהבו טוב והציגו בשׁער משׁפט אולי יחנן יהוה אלהי־צבאות שׁארית יוסף

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting