Search:ר -> ר

ר


ר hex:#1512;
Search Google:ר

Zero אפסEzekiel 25:5 verse
And I will make Rabbah a stable for camels, and the Ammonites a couchingplace for flocks : and ye shall know that I am the LORD.

ונתתי את־רבה לנוה גמלים ואת־בני עמון למרבצ־צאן וידעתם כי־אני יהוה

2 Samuel 2:13 verse
And Joab the son of Zeruiah, and the servants of David, went out , and met together by the pool of Gibeon : and they sat down , the one on the one side of the pool, and the other on the other side of the pool.

ויואב בנ־צרויה ועבדי דוד יצאו ויפגשׁום על־ברכת גבעון יחדו וישׁבו אלה על־הברכה מזה ואלה על־הברכה מזה

1 Chronicles 23:10 verse
And the sons of Shimei were, Jahath, Zina, and Jeush, and Beriah. These four were the sons of Shimei.

ובני שׁמעי יחת זינא ויעושׁ ובריעה אלה בני־שׁמעי ארבעה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting