Search:ר -> ר

ר


ר hex:#1512;
Search Google:ר

Zero אפסRomans 11:26 verse
And so all Israel shall be saved : as it is written , There shall come out of Sion the Deliverer , and shall turn away ungodliness from Jacob :

ΚΑΙ ΟΥΤΩς ΠΑς ΙΣΡΑΗΛ ΣΩΨΗΣΕΤΑΙ ΚΑΨΩς ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΗΞΕΙ ΕΚ ΣΙΩΝ Ο ΡΥΟΜΕΝΟς ΑΠΟΣΤΡΕΘΕΙ ΑΣΕΒΕΙΑς ΑΠΟ ΙΑΚΩΒ

2 Chronicles 8:4 verse
And he built Tadmor in the wilderness, and all the store cities, which he built in Hamath.

ויבן את־תדמר במדבר ואת כל־ערי המסכנות אשׁר בנה בחמת

Genesis 29:28 verse
And Jacob did so, and fulfilled her week : and he gave him Rachel his daughter to wife also.

ויעשׂ יעקב כן וימלא שׁבע זאת ויתנ־לו את־רחל בתו לו לאשׁה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting