Search:ר -> ר

ר


ר hex:#1512;
Search Google:ר

Zero אפסNehemiah 7:32 verse
The men of Bethel and Ai, an hundred twenty and three.

אנשׁי בית־אל והעי מאה עשׂרים ושׁלשׁה

Deuteronomy 1:25 verse
And they took of the fruit of the land in their hands, and brought it down unto us, and brought us word again , and said , It is a good land which the LORD our God doth give us.

ויקחו בידם מפרי הארץ ויורדו אלינו וישׁבו אתנו דבר ויאמרו טובה הארץ אשׁר־יהוה אלהינו נתן לנו

Exodus 28:6 verse
And they shall make the ephod of gold, of blue, and of purple, of scarlet , and fine twined linen, with cunning work.

ועשׂו את־האפד זהב תכלת וארגמן תולעת שׁני ושׁשׁ משׁזר מעשׂה חשׁב

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting