Search:רוּחַ -> רוּחַ

רוּחַ


ר ו ּ ח ַ hex:#1512;#1493;#1468;#1495;#1463;
Search Google:רוּחַ

Zero אפסJob 35:8 verse
Thy wickedness may hurt a man as thou art; and thy righteousness may profit the son of man.

לאישׁ־כמוך רשׁעך ולבנ־אדם צדקתך

Micah 4:13 verse
Arise and thresh , O daughter of Zion : for I will make thine horn iron, and I will make thy hoofs brass : and thou shalt beat in pieces many people : and I will consecrate their gain unto the LORD, and their substance unto the Lord of the whole earth.

קומי ודושׁי בת־ציון כי־קרנך אשׂים ברזל ופרסתיך אשׂים נחושׁה והדקות עמים רבים והחרמתי ליהוה בצעם וחילם לאדון כל־הארץ

Deuteronomy 2:16 verse
So it came to pass, when all the men of war were consumed and dead from among the people,

ויהי כאשׁר־תמו כל־אנשׁי המלחמה למות מקרב העם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting