Search:רוּחַ -> רוּחַ

רוּחַ


ר ו ּ ח ַ hex:#1512;#1493;#1468;#1495;#1463;
Search Google:רוּחַ

Zero אפס



2 Kings 2:21 verse
And he went forth unto the spring of the waters, and cast the salt in there, and said , Thus saith the LORD, I have healed these waters ; there shall not be from thence any more death or barren land.

ויצא אל־מוצא המים וישׁלכ־שׁם מלח ויאמר כה־אמר יהוה רפאתי למים האלה לא־יהיה משׁם עוד מות ומשׁכלת

Luke 12:29 verse
And seek not ye what ye shall eat , or what ye shall drink , neither be ye of doubtful mind .

ΚΑΙ ΥΜΕΙς ΜΗ ΖΗΤΕΙΤΕ ΤΙ ΦΑΓΗΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΠΙΗΤΕ ΚΑΙ ΜΗ ΜΕΤΕΩΡΙΖΕΣΨΕ

Ezekiel 36:10 verse
And I will multiply men upon you, all the house of Israel, even all of it: and the cities shall be inhabited , and the wastes shall be builded :

והרביתי עליכם אדם כל־בית ישׂראל כלה ונשׁבו הערים והחרבות תבנינה





footer



Hosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting