Search:שְׁבִי -> שְׁבִי

שְׁבִי


ש ׁ ְ ב ִ י hex:#1513;#1473;#1456;#1489;#1460;#1497;
Search Google:שְׁבִי

Zero אפסGenesis 46:16 verse
And the sons of Gad ; Ziphion, and Haggi, Shuni, and Ezbon, Eri, and Arodi, and Areli.

ובני גד צפיון וחגי שׁוני ואצבן ערי וארודי ואראלי

Genesis 38:23 verse
And Judah said , Let her take it to her, lest we be shamed : behold, I sent this kid, and thou hast not found her.

ויאמר יהודה תקח־לה פן נהיה לבוז הנה שׁלחתי הגדי הזה ואתה לא מצאתה

1 Thessalonians 1:1 verse
Paul, and Silvanus, and Timotheus, unto the church of the Thessalonians which is in God the Father and in the Lord Jesus Christ : Grace be unto you, and peace, from God our Father, and the Lord Jesus Christ

ΠΑΥΛΟς ΚΑΙ ΣΙΛΟΥΑΝΟς ΚΑΙ ΤΙΜΟΨΕΟς ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΨΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΕΝ ΨΕΩ ΠΑΤΡΙ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΩ ΧΑΡΙς ΥΜΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting