Search:שְׁנָה -> שְׁנָה

שְׁנָה


ש ׁ ְ נ ָ ה hex:#1513;#1473;#1456;#1504;#1464;#1492;
Search Google:שְׁנָה

Zero אפסLuke 23:52 verse
This man went unto Pilate, and begged the body of Jesus.

ΟΥΤΟς ΠΡΟΣΕΛΨΩΝ ΤΩ ΠΙΛΑΤΩ ΗΤΗΣΑΤΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Deuteronomy 23:19 verse
Thou shalt not lend upon usury to thy brother ; usury of money, usury of victuals, usury of any thing that is lent upon usury :

לא־תשׁיך לאחיך נשׁך כסף נשׁך אכל נשׁך כל־דבר אשׁר ישׁך

Lamentations 5:9 verse
We gat our bread with the peril of our lives because of the sword of the wilderness.

בנפשׁנו נביא לחמנו מפני חרב המדבר

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting