Search:שֵׁלָה -> שֵׁלָה

שֵׁלָה


ש ׁ ֵ ל ָ ה hex:#1513;#1473;#1461;#1500;#1464;#1492;
Search Google:שֵׁלָה

Zero אפסEzra 8:20 verse
Also of the Nethinims, whom David and the princes had appointed for the service of the Levites, two hundred and twenty Nethinims : all of them were expressed by name.

ומנ־הנתינים שׁנתן דויד והשׂרים לעבדת הלוים נתינים מאתים ועשׂרים כלם נקבו בשׁמות

Revelation 20:1 verse
And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand.

ΚΑΙ ΕΙΔΟΝ ΑΓΓΕΛΟΝ ΚΑΤΑΒΑΙΝΟΝΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΧΟΝΤΑ ΤΗΝ ΚΛΕΙΝ ΤΗς ΑΒΥΣΣΟΥ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑ ΑΥΤΟΥ

Acts 14:3 verse
Long time therefore abode they speaking boldly in the Lord, which gave testimony unto the word of his grace, and granted signs and wonders to be done by their hands.

ΙΚΑΝΟΝ ΜΕΝ ΟΥΝ ΧΡΟΝΟΝ ΔΙΕΤΡΙΘΑΝ ΠΑΡΡΗΣΙΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΤΩ ΜΑΡΤΥΡΟΥΝΤΙ ΤΩ ΛΟΓΩ ΤΗς ΧΑΡΙΤΟς ΑΥΤΟΥ ΔΙΔΟΝΤΙ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΑ ΓΙΝΕΣΨΑΙ ΔΙΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΑΥΤΩΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting