Search:שֶׁרֶשׁ -> שֶׁרֶשׁ

שֶׁרֶשׁ


ש ׁ ֶ ר ֶ ש ׁ hex:#1513;#1473;#1462;#1512;#1462;#1513;#1473;
Search Google:שֶׁרֶשׁ

Zero אפסLuke 22:71 verse
And they said , What need we any further witness ? for we ourselves have heard of his own mouth.

ΟΙ ΔΕ ΕΙΠΑΝ ΤΙ ΕΤΙ ΕΧΟΜΕΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑς ΧΡΕΙΑΝ ΑΥΤΟΙ ΓΑΡ ΗΚΟΥΣΑΜΕΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟς ΑΥΤΟΥ

Leviticus 14:45 verse
And he shall break down the house, the stones of it, and the timber thereof, and all the morter of the house ; and he shall carry them forth out of the city into an unclean place.

ונתץ את־הבית את־אבניו ואת־עציו ואת כל־עפר הבית והוציא אל־מחוץ לעיר אל־מקום טמא

Daniel 4:4 verse
I Nebuchadnezzar was at rest in mine house, and flourishing in my palace :

אנה נבוכדנצר שׁלה הוית בביתי ורענן בהיכלי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting