Search:שָׁחָה -> שָׁחָה

שָׁחָה


ש ׁ ָ ח ָ ה hex:#1513;#1473;#1464;#1495;#1464;#1492;
Search Google:שָׁחָה

Zero אפס2 Kings 10:8 verse
And there came a messenger, and told him, saying , They have brought the heads of the king's sons. And he said , Lay ye them in two heaps at the entering in of the gate until the morning.

ויבא המלאך ויגד־לו לאמר הביאו ראשׁי בני־המלך ויאמר שׂימו אתם שׁני צברים פתח השׁער עד־הבקר

Matthew 21:41 verse
They say unto him, He will miserably destroy those wicked men, and will let out his vineyard unto other husbandmen, which shall render him the fruits in their seasons.

ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΑΥΤΩ ΚΑΚΟΥς ΚΑΚΩς ΑΠΟΛΕΣΕΙ ΑΥΤΟΥς ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΕΚΔΩΣΕΤΑΙ ΑΛΛΟΙς ΓΕΩΡΓΟΙς ΟΙΤΙΝΕς ΑΠΟΔΩΣΟΥΣΙΝ ΑΥΤΩ ΤΟΥς ΚΑΡΠΟΥς ΕΝ ΤΟΙς ΚΑΙΡΟΙς ΑΥΤΩΝ

Psalms 96:6 verse
Honour and majesty are before him: strength and beauty are in his sanctuary.

הוד־והדר לפניו עז ותפארת במקדשׁו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting