Search:שָׁמַר -> שָׁמַר

שָׁמַר


ש ׁ ָ מ ַ ר hex:#1513;#1473;#1464;#1502;#1463;#1512;
Search Google:שָׁמַר

Zero אפסJob 21:17 verse
How oft is the candle of the wicked put out ! and how oft cometh their destruction upon them! God distributeth sorrows in his anger.

כמה נר־רשׁעים ידעך ויבא עלימו אידם חבלים יחלק באפו

Deuteronomy 29:24 verse
Even all nations shall say , Wherefore hath the LORD done thus unto this land ? what meaneth the heat of this great anger ?

ואמרו כל־הגוים על־מה עשׂה יהוה ככה לארץ הזאת מה חרי האף הגדול הזה

1 Kings 17:18 verse
And she said unto Elijah, What have I to do with thee, O thou man of God ? art thou come unto me to call my sin to remembrance , and to slay my son ?

ותאמר אל־אליהו מה־לי ולך אישׁ האלהים באת אלי להזכיר את־עוני ולהמית את־בני

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting