Search:שָׁפַט -> שָׁפַט

שָׁפַט


ש ׁ ָ פ ַ ט hex:#1513;#1473;#1464;#1508;#1463;#1496;
Search Google:שָׁפַט

Zero אפסDeuteronomy 20:17 verse
But thou shalt utterly destroy them; namely, the Hittites, and the Amorites, the Canaanites, and the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites ; as the LORD thy God hath commanded thee:

כי־החרם תחרימם החתי והאמרי הכנעני והפרזי החוי והיבוסי כאשׁר צוך יהוה אלהיך

Matthew 19:4 verse
And he answered and said unto them, Have ye not read , that he which made them at the beginning made them male and female,

Ο ΔΕ ΑΠΟΚΡΙΨΕΙς ΕΙΠΕΝ ΟΥΚ ΑΝΕΓΝΩΤΕ ΟΤΙ Ο ΚΤΙΣΑς ΑΠ ΑΡΧΗς ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΨΗΛΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥς

Proverbs 2:1 verse
My son, if thou wilt receive my words, and hide my commandments with thee;

בני אמ־תקח אמרי ומצותי תצפן אתך

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting