Search:שׁוּב -> שׁוּב

שׁוּב


ש ׁ ו ּ ב hex:#1513;#1473;#1493;#1468;#1489;
Search Google:שׁוּב

Zero אפסRomans 6:13 verse
Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin : but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God.

ΜΗΔΕ ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΤΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΥΜΩΝ ΟΠΛΑ ΑΔΙΚΙΑς ΤΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΣΤΗΣΑΤΕ ΕΑΥΤΟΥς ΤΩ ΨΕΩ ΩΣΕΙ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΝΤΑς ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΥΜΩΝ ΟΠΛΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗς ΤΩ ΨΕΩ

Nehemiah 4:20 verse
In what place therefore ye hear the sound of the trumpet, resort ye thither unto us: our God shall fight for us.

במקום אשׁר תשׁמעו את־קול השׁופר שׁמה תקבצו אלינו אלהינו ילחם לנו

Deuteronomy 18:6 verse
And if a Levite come from any of thy gates out of all Israel, where he sojourned , and come with all the desire of his mind unto the place which the LORD shall choose ;

וכי־יבא הלוי מאחד שׁעריך מכל־ישׂראל אשׁר־הוא גר שׁם ובא בכל־אות נפשׁו אל־המקום אשׁר־יבחר יהוה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting