Search:שׁוּב -> שׁוּב

שׁוּב


ש ׁ ו ּ ב hex:#1513;#1473;#1493;#1468;#1489;
Search Google:שׁוּב

Zero אפס2 Samuel 14:8 verse
And the king said unto the woman, Go to thine house, and I will give charge concerning thee.

ויאמר המלך אל־האשׁה לכי לביתך ואני אצוה עליך

Numbers 28:2 verse
Command the children of Israel, and say unto them, My offering, and my bread for my sacrifices made by fire, for a sweet savour unto me, shall ye observe to offer unto me in their due season.

צו את־בני ישׂראל ואמרת אלהם את־קרבני לחמי לאשׁי ריח ניחחי תשׁמרו להקריב לי במועדו

1 Kings 2:33 verse
Their blood shall therefore return upon the head of Joab, and upon the head of his seed for ever : but upon David, and upon his seed, and upon his house, and upon his throne, shall there be peace for ever from the LORD.

ושׁבו דמיהם בראשׁ יואב ובראשׁ זרעו לעלם ולדוד ולזרעו ולביתו ולכסאו יהיה שׁלום עד־עולם מעם יהוה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting