Search:שׁוּב -> שׁוּב

שׁוּב


ש ׁ ו ּ ב hex:#1513;#1473;#1493;#1468;#1489;
Search Google:שׁוּב

Zero אפסZechariah 2:4 verse
And said unto him, Run , speak to this young man, saying , Jerusalem shall be inhabited as towns without walls for the multitude of men and cattle therein :

ויאמר אלו רץ דבר אל־הנער הלז לאמר פרזות תשׁב ירושׁלם מרב אדם ובהמה בתוכה

Psalms 148:9 verse
Mountains, and all hills ; fruitful trees, and all cedars :

ההרים וכל־גבעות עץ פרי וכל־ארזים

Job 33:19 verse
He is chastened also with pain upon his bed, and the multitude of his bones with strong pain:

והוכח במכאוב על־משׁכבו וריב עצמיו אתן

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting