Search:שׁוּב -> שׁוּב

שׁוּב


ש ׁ ו ּ ב hex:#1513;#1473;#1493;#1468;#1489;
Search Google:שׁוּב

Zero אפסLuke 5:11 verse
And when they had brought their ships to land, they forsook all, and followed him.

ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΑΓΟΝΤΕς ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΕΠΙ ΤΗΝ ΓΗΝ ΑΦΕΝΤΕς ΠΑΝΤΑ ΗΚΟΛΟΥΨΗΣΑΝ ΑΥΤΩ

Isaiah 56:2 verse
Blessed is the man that doeth this, and the son of man that layeth hold on it; that keepeth the sabbath from polluting it, and keepeth his hand from doing any evil.

אשׁרי אנושׁ יעשׂה־זאת ובנ־אדם יחזיק בה שׁמר שׁבת מחללו ושׁמר ידו מעשׂות כל־רע

Joshua 24:17 verse
For the LORD our God, he it is that brought us up and our fathers out of the land of Egypt, from the house of bondage, and which did those great signs in our sight, and preserved us in all the way wherein we went , and among all the people through whom we passed :

כי יהוה אלהינו הוא המעלה אתנו ואת־אבותינו מארץ מצרים מבית עבדים ואשׁר עשׂה לעינינו את־האתות הגדלות האלה וישׁמרנו בכל־הדרך אשׁר הלכנו בה ובכל העמים אשׁר עברנו בקרבם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting