Search:שִׂמְלָה -> שִׂמְלָה

שִׂמְלָה


ש ׂ ִ מ ְ ל ָ ה hex:#1513;#1474;#1460;#1502;#1456;#1500;#1464;#1492;
Search Google:שִׂמְלָה

Zero אפסJeremiah 33:1 verse
Moreover the word of the LORD came unto Jeremiah the second time, while he was yet shut up in the court of the prison, saying ,

ויהי דבר־יהוה אל־ירמיהו שׁנית והוא עודנו עצור בחצר המטרה לאמר

Psalms 119:63 verse
I am a companion of all them that fear thee, and of them that keep thy precepts.

חבר אני לכל־אשׁר יראוך ולשׁמרי פקודיך

Ezra 7:27 verse
Blessed be the LORD God of our fathers, which hath put such a thing as this in the king's heart, to beautify the house of the LORD which is in Jerusalem :

ברוך יהוה אלהי אבותינו אשׁר נתן כזאת בלב המלך לפאר את־בית יהוה אשׁר בירושׁלם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting