Search:שָׂדֶה -> שָׂדֶה

שָׂדֶה


ש ׂ ָ ד ֶ ה hex:#1513;#1474;#1464;#1491;#1462;#1492;
Search Google:שָׂדֶה

Zero אפסPsalms 21:3 verse
For thou preventest him with the blessings of goodness : thou settest a crown of pure gold on his head.

כי־תקדמנו ברכות טוב תשׁית לראשׁו עטרת פז

Joshua 21:28 verse
And out of the tribe of Issachar, Kishon with her suburbs, Dabareh with her suburbs,

וממטה ישׂשׁכר את־קשׁיון ואת־מגרשׁה את־דברת ואת־מגרשׁה

Job 15:5 verse
For thy mouth uttereth thine iniquity, and thou choosest the tongue of the crafty.

כי יאלף עונך פיך ותבחר לשׁון ערומים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting