Search:שָׂעַר -> שָׂעַר

שָׂעַר


ש ׂ ָ ע ַ ר hex:#1513;#1474;#1464;#1506;#1463;#1512;
Search Google:שָׂעַר

Zero אפסEzekiel 20:40 verse
For in mine holy mountain, in the mountain of the height of Israel, saith the Lord GOD, there shall all the house of Israel, all of them in the land, serve me: there will I accept them, and there will I require your offerings, and the firstfruits of your oblations, with all your holy things.

כי בהר־קדשׁי בהר מרום ישׂראל נאם אדני יהוה שׁם יעבדני כל־בית ישׂראל כלה בארץ שׁם ארצם ושׁם אדרושׁ את־תרומתיכם ואת־ראשׁית משׂאותיכם בכל־קדשׁיכם

Genesis 47:2 verse
And he took some of his brethren, even five men, and presented them unto Pharaoh.

ומקצה אחיו לקח חמשׁה אנשׁים ויצגם לפני פרעה

2 Kings 11:6 verse
And a third part shall be at the gate of Sur ; and a third part at the gate behind the guard : so shall ye keep the watch of the house, that it be not broken down.

והשׁלשׁית בשׁער סור והשׁלשׁית בשׁער אחר הרצים ושׁמרתם את־משׁמרת הבית מסח

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting