Search:תָּוֶךְ -> תָּוֶךְ

תָּוֶךְ


ת ּ ָ ו ֶ ך ְ hex:#1514;#1468;#1464;#1493;#1462;#1498;#1456;
Search Google:תָּוֶךְ

Zero אפס



Amos 9:8 verse
Behold, the eyes of the Lord GOD are upon the sinful kingdom, and I will destroy it from off the face of the earth ; saving that I will not utterly destroy the house of Jacob, saith the LORD.

הנה עיני אדני יהוה בממלכה החטאה והשׁמדתי אתה מעל פני האדמה אפס כי לא השׁמיד אשׁמיד את־בית יעקב נאמ־יהוה

1 Kings 8:27 verse
But will God indeed dwell on the earth ? behold, the heaven and heaven of heavens cannot contain thee; how much less this house that I have builded ?

כי האמנם ישׁב אלהים על־הארץ הנה השׁמים ושׁמי השׁמים לא יכלכלוך אף כי־הבית הזה אשׁר בניתי

Nehemiah 7:58 verse
The children of Jaala, the children of Darkon, the children of Giddel,

בני־יעלא בני־דרקון בני גדל





footer



Hosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting