Search:ἐντολή -> ἘΝΤΟΛΉ

ἐντολή


ἐ ν τ ο λ ή hex:#7952;#957;#964;#959;#955;#942;
Search Google:ἐντολή

Zero אפסMatthew 9:37 verse
Then saith he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the labourers are few ;

ΤΟΤΕ ΛΕΓΕΙ ΤΟΙς ΜΑΨΗΤΑΙς ΑΥΤΟΥ Ο ΜΕΝ ΨΕΡΙΣΜΟς ΠΟΛΥς ΟΙ ΔΕ ΕΡΓΑΤΑΙ ΟΛΙΓΟΙ

Judges 1:14 verse
And it came to pass, when she came to him, that she moved him to ask of her father a field : and she lighted from off her ass ; and Caleb said unto her, What wilt thou?

ויהי בבואה ותסיתהו לשׁאול מאת־אביה השׂדה ותצנח מעל החמור ויאמר־לה כלב מה־לך

Acts 9:22 verse
But Saul increased the more in strength , and confounded the Jews which dwelt at Damascus, proving that this is very Christ.

ΣΑΥΛΟς ΔΕ ΜΑΛΛΟΝ ΕΝΕΔΥΝΑΜΟΥΤΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΥΝΝΕΝ ΙΟΥΔΑΙΟΥς ΤΟΥς ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΑς ΕΝ ΔΑΜΑΣΚΩ ΣΥΜΒΙΒΑΖΩΝ ΟΤΙ ΟΥΤΟς ΕΣΤΙΝ Ο ΧΡΙΣΤΟς

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting