Search:ἐχθρόσ -> ἘΧΘΡΌΣ

ἐχθρόσ


ἐ χ θ ρ ό σ hex:#7952;#967;#952;#961;#972;#963;
Search Google:ἐχθρόσ

Zero אפסPsalms 101:7 verse
He that worketh deceit shall not dwell within my house : he that telleth lies shall not tarry in my sight.

לא־ישׁב בקרב ביתי עשׂה רמיה דבר שׁקרים לא־יכון לנגד עיני

1 Corinthians 9:15 verse
But I have used none of these things : neither have I written these things, that it should be so done unto me : for it were better for me to die , than that any man should make my glorying void .

ΕΓΩ ΔΕ ΟΥ ΚΕΧΡΗΜΑΙ ΟΥΔΕΝΙ ΤΟΥΤΩΝ ΟΥΚ ΕΓΡΑΘΑ ΔΕ ΤΑΥΤΑ ΙΝΑ ΟΥΤΩς ΓΕΝΗΤΑΙ ΕΝ ΕΜΟΙ ΚΑΛΟΝ ΓΑΡ ΜΟΙ ΜΑΛΛΟΝ ΑΠΟΨΑΝΕΙΝ Η ΤΟ ΚΑΥΧΗΜΑ ΜΟΥ ΟΥΔΕΙς ΚΕΝΩΣΕΙ

Job 36:3 verse
I will fetch my knowledge from afar, and will ascribe righteousness to my Maker .

אשׂא דעי למרחוק ולפעלי אתנ־צדק

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting