Search:ἡγεμών -> ἩΓΕΜΏΝ

ἡγεμών


ἡ γ ε μ ώ ν hex:#7969;#947;#949;#956;#974;#957;
Search Google:ἡγεμών

Zero אפסHosea 7:10 verse
And the pride of Israel testifieth to his face : and they do not return to the LORD their God, nor seek him for all this.

וענה גאונ־ישׂראל בפניו ולא־שׁבו אל־יהוה אלהיהם ולא בקשׁהו בכל־זאת

John 19:32 verse
Then came the soldiers, and brake the legs of the first, and of the other which was crucified with him.

ΗΛΨΟΝ ΟΥΝ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΤΕΑΞΑΝ ΤΑ ΣΚΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΑΥΡΩΨΕΝΤΟς ΑΥΤΩ

Mark 12:25 verse
For when they shall rise from the dead, they neither marry , nor are given in marriage ; but are as the angels which are in heaven.

ΟΤΑΝ ΓΑΡ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΑΝΑΣΤΩΣΙΝ ΟΥΤΕ ΓΑΜΟΥΣΙΝ ΟΥΤΕ ΓΑΜΙΖΟΝΤΑΙ ΑΛΛ ΕΙΣΙΝ Ως ΑΓΓΕΛΟΙ ΕΝ ΤΟΙς ΟΥΡΑΝΟΙς

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting