Search:ὁδεύω -> ὉΔΕΎΩ

ὁδεύω


ὁ δ ε ύ ω hex:#8001;#948;#949;#973;#969;
Search Google:ὁδεύω

Zero אפס2 Kings 18:28 verse
Then Rabshakeh stood and cried with a loud voice in the Jews' language, and spake , saying , Hear the word of the great king, the king of Assyria :

ויעמד רב־שׁקה ויקרא בקול־גדול יהודית וידבר ויאמר שׁמעו דבר־המלך הגדול מלך אשׁור

Matthew 23:37 verse
O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets, and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together , even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not !

ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ Η ΑΠΟΚΤΕΙΝΟΥΣΑ ΤΟΥς ΠΡΟΦΗΤΑς ΚΑΙ ΛΙΨΟΒΟΛΟΥΣΑ ΤΟΥς ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥς ΠΡΟς ΑΥΤΗΝ ΠΟΣΑΚΙς ΗΨΕΛΗΣΑ ΕΠΙΣΥΝΑΓΑΓΕΙΝ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΣΟΥ ΟΝ ΤΡΟΠΟΝ ΟΡΝΙς ΕΠΙΣΥΝΑΓΕΙ ΤΑ ΝΟΣΣΙΑ ΑΥΤΗς ΥΠΟ ΤΑς ΠΤΕΡΥΓΑς ΚΑΙ ΟΥΚ ΗΨΕΛΗΣΑΤΕ

Romans 1:30 verse
Backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents,

ΚΑΤΑΛΑΛΟΥς ΨΕΟΣΤΥΓΕΙς ΥΒΡΙΣΤΑς ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥς ΑΛΑΖΟΝΑς ΕΦΕΥΡΕΤΑς ΚΑΚΩΝ ΓΟΝΕΥΣΙΝ ΑΠΕΙΨΕΙς

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting