Search:ὑμῶν -> ὙΜῶΝ

ὑμῶν


ὑ μ ῶ ν hex:#8017;#956;#8182;#957;
Search Google:ὑμῶν

Zero אפסSong of Solomon 1:11 verse
We will make thee borders of gold with studs of silver.

תורי זהב נעשׂה־לך עם נקדות הכסף

John 15:24 verse
If I had not done among them the works which none other man did , they had not had sin : but now have they both seen and hated both me and my Father.

ΕΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΗ ΕΠΟΙΗΣΑ ΕΝ ΑΥΤΟΙς Α ΟΥΔΕΙς ΑΛΛΟς ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΟΥΚ ΕΙΧΟΣΑΝ ΝΥΝ ΔΕ ΚΑΙ ΕΩΡΑΚΑΣΙΝ ΚΑΙ ΜΕΜΙΣΗΚΑΣΙΝ ΚΑΙ ΕΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ

Joshua 15:50 verse
And Anab, and Eshtemoh, and Anim,

וענב ואשׁתמה וענים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting