Search:ὑμῶν -> ὙΜῶΝ

ὑμῶν


ὑ μ ῶ ν hex:#8017;#956;#8182;#957;
Search Google:ὑμῶν

Zero אפסGenesis 5:23 verse
And all the days of Enoch were three hundred sixty and five years :

ויהי כל־ימי חנוך חמשׁ ושׁשׁים שׁנה ושׁלשׁ מאות שׁנה

2 Kings 23:11 verse
And he took away the horses that the kings of Judah had given to the sun, at the entering in of the house of the LORD, by the chamber of Nathanmelech the chamberlain, which was in the suburbs, and burned the chariots of the sun with fire.

וישׁבת את־הסוסים אשׁר נתנו מלכי יהודה לשׁמשׁ מבא בית־יהוה אל־לשׁכת נתנ־מלך הסריס אשׁר בפרורים ואת־מרכבות השׁמשׁ שׂרף באשׁ

Luke 8:3 verse
And Joanna the wife of Chuza Herod's steward, and Susanna, and many others, which ministered unto him of their substance .

ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΓΥΝΗ ΧΟΥΖΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΗΡΩΔΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΣΑΝΝΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΑΙ ΠΟΛΛΑΙ ΑΙΤΙΝΕς ΔΙΗΚΟΝΟΥΝ ΑΥΤΟΙς ΕΚ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΥΤΑΙς

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting