Search:饜崅 -> 饜崅

饜崅


饜崅 hex:#66370;
Search Google:饜崅

Zero 讗驻住1 Samuel 2:15 verse
Also before they burnt the fat, the priest's servant came , and said to the man that sacrificed , Give flesh to roast for the priest ; for he will not have sodden flesh of thee, but raw.

讙诐 讘讟专诐 讬拽讟专讜谉 讗转志讛讞诇讘 讜讘讗 谞注专 讛讻讛谉 讜讗诪专 诇讗讬砖讈 讛讝讘讞 转谞讛 讘砖讉专 诇爪诇讜转 诇讻讛谉 讜诇讗志讬拽讞 诪诪讱 讘砖讉专 诪讘砖讈诇 讻讬 讗诪志讞讬

Jeremiah 35:15 verse
I have sent also unto you all my servants the prophets, rising up early and sending them, saying , Return ye now every man from his evil way, and amend your doings, and go not after other gods to serve them, and ye shall dwell in the land which I have given to you and to your fathers : but ye have not inclined your ear, nor hearkened unto me.

讜讗砖讈诇讞 讗诇讬讻诐 讗转志讻诇志注讘讚讬 讛谞讘讗讬诐 讛砖讈讻讬诐 讜砖讈诇讞 诇讗诪专 砖讈讘讜志谞讗 讗讬砖讈 诪讚专讻讜 讛专注讛 讜讛讬讟讬讘讜 诪注诇诇讬讻诐 讜讗诇志转诇讻讜 讗讞专讬 讗诇讛讬诐 讗讞专讬诐 诇注讘讚诐 讜砖讈讘讜 讗诇志讛讗讚诪讛 讗砖讈专志谞转转讬 诇讻诐 讜诇讗讘转讬讻诐 讜诇讗 讛讟讬转诐 讗转志讗讝谞讻诐 讜诇讗 砖讈诪注转诐 讗诇讬

Acts 17:27 verse
That they should seek the Lord, if haply they might feel after him, and find him , though he be not far from every one of us :

螙螚韦螘螜螡 韦螣螡 唯螘螣螡 螘螜 螒巍螒 螕螘 螛螚螞螒桅螚危螘螜螒螡 螒违韦螣螡 螝螒螜 螘违巍螣螜螘螡 螝螒螜 螕螘 螣违 螠螒螝巍螒螡 螒螤螣 螘螡螣蟼 螘螝螒危韦螣违 螚螠惟螡 违螤螒巍围螣螡韦螒

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting