104

104 -אִגְּרָא -'iggra' -ig-er-aw'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

אִגְּרָא
אִגְּרָא

number - 104
orig_word - אִגְּרָא
word_orig - of Persian origin
translit - 'iggra'
tdnt - TWOT - 2557
phonetic - ig-er-aw'
part_of_speech - Noun Feminine
st_def - (Aramaic) of Persian origin; an epistle (as carried by a state courier or postman):--letter.
IPD_def -
 1. letter, missive (Aramaic loan-word used in last OT books)

English -
letter - i
data - {"def":{"short":"an epistle (as carried by a state courier or postman)","long":["letter, missive (Aramaic loan-word used in last Old Testament books)"]},"deriv":"of Persian origin","pronun":{"ipa":"ʔɪɡːɛ̆ˈrɔːʔ","ipa_mod":"ʔi.ɡɛ̆ˈʁɑːʔ","sbl":"ʾiggĕrāʾ","dic":"ig-geh-RAW","dic_mod":"ee-ɡeh-RA"},"aramaic":1}
usages - letter
**************
id - 104
strongs - 104
base_word - אִגְּרָא
data - {"def":{"short":"an epistle (as carried by a state courier or postman)","long":["letter, missive (Aramaic loan-word used in last Old Testament books)"]},"deriv":"of Persian origin","pronun":{"ipa":"ʔɪɡːɛ̆ˈrɔːʔ","ipa_mod":"ʔi.ɡɛ̆ˈʁɑːʔ","sbl":"ʾiggĕrāʾ","dic":"ig-geh-RAW","dic_mod":"ee-ɡeh-RA"},"aramaic":1}
usage - letter
part_of_speech - n-f
Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:104

strongscsv:אִגְּרָא
א ִ ג ּ ְ ר ָ א
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
ig
[" g "]
[" g "]
er
[" r "]
[" r "]
aʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
#1488;#1460;#1490;#1468;#1456;#1512;#1464;#1488;
u+05d0u+05b4u+05d2u+05bcu+05b0u+05e8u+05b8u+05d0

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:אִגְּרָא
א ִ ג ּ ְ ר ָ א
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
ig
[" g "]
[" g "]
er
[" r "]
[" r "]
aʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
#1488;#1460;#1490;#1468;#1456;#1512;#1464;#1488;
u+05d0u+05b4u+05d2u+05bcu+05b0u+05e8u+05b8u+05d0

Search:אִגְּרָא -> אִגְּרָא

אִגְּרָא


 1. [א]
  [א] [" a i e o "] ʼ א א /ʼ/ hebrew א (א) -
 2. [ִ]
  [ִ] ִ i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 3. [ג]
  [ג] [" g "] g /g/ gothic giba 𐌲 (𐌲) - Γ Γ /g/ grk: Γ (Γ) - γ Γ /g/ grk: γ (γ) - ג ג /g/ hebrew ג (ג) -
 4. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 5. [ְ]
  [ְ] ְ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 6. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 7. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 8. [א]
  [א] [" a i e o "] ʼ א א /ʼ/ hebrew א (א) -
אִגְּרָא ~= /ʼigeraʼ/
Search Google:אִגְּרָא

Search:104 -> 104

104


 1. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 2. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
104 ~= /104/ numwd: One Hundred Four - מאה וארבעה
Search Google:104footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting