1097

1097 -בְּלִי -bliy -bel-ee'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

בְּלִי
בְּלִי

number - 1097
orig_word - בְּלִי
word_orig - from (01086)
translit - bliy
tdnt - TWOT - 246e
phonetic - bel-ee'
part_of_speech -
st_def - from «01086»; properly, failure, i.e. nothing or destruction; usually (with preposition) without, not yet, because not, as long as, etc.:--corruption, ig(norantly), for lack of, where no...is, so that no, none, not, un(awares), without.
IPD_def - subst
 1. wearing out adv of negation
 2. without, no, not

English -
letter - b
data - {"def":{"short":"properly, failure, i.e., nothing or destruction; usually (with preposition) without, not yet, because not, as long as, etc","long":["(subst) wearing out","(adv of negation) without, no, not"]},"deriv":"from H1086","pronun":{"ipa":"bɛ̆ˈlɪi̯","ipa_mod":"bɛ̆ˈliː","sbl":"bĕlî","dic":"beh-LEE","dic_mod":"beh-LEE"}}
usages - corruption, ig(norantly), for lack of, where no...is, so that no, none, not, un(awares), without
**************
id - 1141
strongs - 1097
base_word - בְּלִי
data - {"def":{"short":"properly, failure, i.e., nothing or destruction; usually (with preposition) without, not yet, because not, as long as, etc","long":["(subst) wearing out","(adv of negation) without, no, not"]},"deriv":"from H1086","pronun":{"ipa":"bɛ̆ˈlɪi̯","ipa_mod":"bɛ̆ˈliː","sbl":"bĕlî","dic":"beh-LEE","dic_mod":"beh-LEE"}}
usage - corruption, ig(norantly), for lack of, where no...is, so that no, none, not, un(awares), without
part_of_speech - np2
Strong's Search

בְּלִי
בְּלִי

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:1097

strongscsv:בְּלִי
ב ּ ְ ל ִ י
b
[" b "]
[" b R M "]
el
[" l "]
[" l "]
iy
[" y "]
[" y r "]
#1489;#1468;#1456;#1500;#1460;#1497;
u+05d1u+05bcu+05b0u+05dcu+05b4u+05d9

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:בְּלִי
ב ּ ְ ל ִ י
b
[" b "]
[" b R M "]
el
[" l "]
[" l "]
iy
[" y "]
[" y r "]
#1489;#1468;#1456;#1500;#1460;#1497;
u+05d1u+05bcu+05b0u+05dcu+05b4u+05d9

Search:בְּלִי -> בְּלִי

בְּלִי


 1. [ב]
  [ב] [" b "] b /b/ gothic bairkan 𐌱 (𐌱) - Β Β /b/ grk: Β (Β) - β Β /b/ grk: β (β) - ב ב /b/ hebrew ב (ב) -
 2. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 3. [ְ]
  [ְ] ְ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 4. [ל]
  [ל] [" l "] l /l/ gothic lagus 𐌻 (𐌻) - Λ Λ /l/ grk: Λ (Λ) - λ Λ /l/ grk: λ (λ) - ל ל /l/ hebrew ל (ל) -
 5. [ִ]
  [ִ] ִ i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 6. [י]
  [י] [" y "] y /y/ gothic hwair 𐍈 (𐍈) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - υ Υ /y/ grk: υ (υ) - ϋ Ϋ /y/ grk: ϋ (ϋ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) - ὐ ὐ /y/ grk: ὐ (ὐ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὔ ὔ /y/ grk: ὔ (ὔ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) - ὖ ὖ /y/ grk: ὖ (ὖ) - ὗ Ὗ /hy/ grk: ὗ (ὗ) - Ὑ Ὑ /hy/ grk: Ὑ (Ὑ) - ῦ ῦ /y/ grk: ῦ (ῦ) - י י /y/ hebrew י (י) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) -
בְּלִי ~= /beliy/
Search Google:בְּלִי

Search:1097 -> 1097

1097


 1. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 2. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
 3. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
1097 ~= /1097/ numwd: One Thousand Ninety-seven - אחד אלפים תשעים ושבעה
Search Google:1097

The Septuagint, Byzantine, & KJV Bibles used are in the Public Domain.
Genesis - Exodus - Leviticus - Numbers - Deuteronomy - Joshua - Judges - Ruth - 1 Samuel - 2 Samuel - 1 Kings - 2 Kings - 1 Chronicles - 2 Chronicles - 1 Ezra - 2 Ezra - Esther - Judith - Tobit - 1 Maccabees - 2 Maccabees - 3 Maccabees - 4 Maccabees - Psalms - Odes - Proverbs - Song of Songs - Job - Wisdom of Solomon - Ecclesiastes - Psalms of Solomon - Hosea - Amos - Micah - Joel - Obadiah - Jonas - Nahum - Habakkuk - Zephaniah - Malachi - Isaiah - Jeremiah - Baruch - Lamentations - Letter of Jeremiah - Ezekiel - Susanna - Susanna Theodotionis - Daniel - Daniel Theodotionis - Bel and the Dragon - Bel Dragon Theodotio - Matthew - Mark - Luke - John - Pericopa Adulterae - Acts - Acts24 - Romans - 1 Corinthians - 2 Corinthians - Galatians - Ephesians - Philippians - Colossians - 1 Thessalonians - 2 Thessalonians - 1 Timothy - 2 Timothy - Titus - Philemon - Hebrews - James - 1 Peter - 2 Peter - 1 John - 2 John - 3 John - Jude - Revelation -
Bible News


Hosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting