1215

1215 -בֶּצַע -betsa` -beh'-tsah
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

בֶּצַע
בֶּצַע

number - 1215
orig_word - בֶּצַע
word_orig - from (01214)
translit - betsa`
tdnt - TWOT - 267a
phonetic - beh'-tsah
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - from «01214»; plunder; by extension, gain (usually unjust):--covetousness, (dishonest) gain, lucre, profit.
IPD_def -
 1. profit, unjust gain, gain (profit) acquired by violence

English -
letter - b
data - {"def":{"short":"plunder; by extension, gain (usually unjust)","long":["profit, unjust gain, gain (profit) acquired by violence"]},"deriv":"from H1214","pronun":{"ipa":"bɛˈt͡sˤɑʕ","ipa_mod":"bɛˈt͡sɑʕ","sbl":"beṣaʿ","dic":"beh-TSA","dic_mod":"beh-TSA"}}
usages - covetousness, (dishonest) gain, lucre, profit
**************
id - 1264
strongs - 1215
base_word - בֶּצַע
data - {"def":{"short":"plunder; by extension, gain (usually unjust)","long":["profit, unjust gain, gain (profit) acquired by violence"]},"deriv":"from H1214","pronun":{"ipa":"bɛˈt͡sˤɑʕ","ipa_mod":"bɛˈt͡sɑʕ","sbl":"beṣaʿ","dic":"beh-TSA","dic_mod":"beh-TSA"}}
usage - covetousness, (dishonest) gain, lucre, profit
part_of_speech - n-m
Strong's Search

בֶּצַע
בֶּצַע

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:1215

strongscsv:בֶּצַע
ב ּ ֶ צ ַ ע
b
[" b "]
[" b R M "]
ez
[" t "]
[" t "]
aʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
#1489;#1468;#1462;#1510;#1463;#1506;
u+05d1u+05bcu+05b6u+05e6u+05b7u+05e2

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:בֶּצַע
ב ּ ֶ צ ַ ע
b
[" b "]
[" b R M "]
ez
[" t "]
[" t "]
aʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
#1489;#1468;#1462;#1510;#1463;#1506;
u+05d1u+05bcu+05b6u+05e6u+05b7u+05e2

Search:בֶּצַע -> בֶּצַע

בֶּצַע


 1. [ב]
  [ב] [" b "] b /b/ gothic bairkan 𐌱 (𐌱) - Β Β /b/ grk: Β (Β) - β Β /b/ grk: β (β) - ב ב /b/ hebrew ב (ב) -
 2. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 3. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 4. [צ]
  [צ] [" t "] z /z/ gothic ziuja 𐌶 (𐌶) - Ζ Ζ /z/ grk: Ζ (Ζ) - ζ Ζ /z/ grk: ζ (ζ) - ז ז /z/ hebrew ז (ז) - ץ ץ /z/ hebrew ץ (ץ) - צ צ /z/ hebrew צ (צ) -
 5. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 6. [ע]
  [ע] [" a e o i "] ʻ ע ע /ʻ/ hebrew ע (ע) -
בֶּצַע ~= /bezaʻ/
Search Google:בֶּצַע

Search:1215 -> 1215

1215


 1. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 2. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 3. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 4. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
1215 ~= /1215/ numwd: One Thousand Two Hundred Fifteen - אחד אלפים שני-מאות חמישה-עשר
Search Google:1215footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting