1399

1399 -גְּבַר -gbar -gheb-ar'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

גְּבַר
גְּבַר

number - 1399
orig_word - גְּבַר
word_orig - from (01396)
translit - gbar
tdnt - TWOT - 310a
phonetic - gheb-ar'
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - from «01396»; the same as «01397»; a person:--man.
IPD_def -
 1. man, man (of uprightness)

English -
letter - g
data - {"def":{"short":"a person","long":["man, man (of uprightness)"]},"deriv":"from H1396; the same as H1397","pronun":{"ipa":"ɡɛ̆ˈbɑr","ipa_mod":"ɡɛ̆ˈvɑʁ","sbl":"gĕbar","dic":"ɡeh-BAHR","dic_mod":"ɡeh-VAHR"}}
usages - man
**************
id - 1457
strongs - 1399
base_word - גְּבַר
data - {"def":{"short":"a person","long":["man, man (of uprightness)"]},"deriv":"from H1396; the same as H1397","pronun":{"ipa":"ɡɛ̆ˈbɑr","ipa_mod":"ɡɛ̆ˈvɑʁ","sbl":"gĕbar","dic":"ɡeh-BAHR","dic_mod":"ɡeh-VAHR"}}
usage - man
part_of_speech - n-m
Strong's Search

גְּבַר
גְּבַר

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:1399

strongscsv:גְּבַר
ג ּ ְ ב ַ ר
g
[" g "]
[" g "]
eb
[" b "]
[" b R M "]
ar
[" r "]
[" r "]
#1490;#1468;#1456;#1489;#1463;#1512;
u+05d2u+05bcu+05b0u+05d1u+05b7u+05e8

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:גְּבַר
ג ּ ְ ב ַ ר
g
[" g "]
[" g "]
eb
[" b "]
[" b R M "]
ar
[" r "]
[" r "]
#1490;#1468;#1456;#1489;#1463;#1512;
u+05d2u+05bcu+05b0u+05d1u+05b7u+05e8

Search:גְּבַר -> גְּבַר

גְּבַר


 1. [ג]
  [ג] [" g "] g /g/ gothic giba 𐌲 (𐌲) - Γ Γ /g/ grk: Γ (Γ) - γ Γ /g/ grk: γ (γ) - ג ג /g/ hebrew ג (ג) -
 2. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 3. [ְ]
  [ְ] ְ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 4. [ב]
  [ב] [" b "] b /b/ gothic bairkan 𐌱 (𐌱) - Β Β /b/ grk: Β (Β) - β Β /b/ grk: β (β) - ב ב /b/ hebrew ב (ב) -
 5. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 6. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
גְּבַר ~= /gebar/
Search Google:גְּבַר

Search:1399 -> 1399

1399


 1. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 2. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 3. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
 4. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
1399 ~= /1399/ numwd: One Thousand Three Hundred Ninety-nine - אחד אלפים שלוש-מאות תשעים ותשעה
Search Google:1399footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting