167

167 -אָהַל -'ahal -aw-hal'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

אָהַל
אָהַל

number - 167
orig_word - אָהַל
word_orig - a denominative from (0168)
translit - 'ahal
tdnt - TWOT - 32
phonetic - aw-hal'
part_of_speech - Verb
st_def - a denominative from «0168»; to tent:--pitch (remove) a tent.
IPD_def -
 1. to pitch a tent, to move a tent
  1. (Qal) pitch or remove a tent
  2. (Piel) to pitch one's tent

English -
letter - a
data - {"def":{"short":"to tent","long":["to pitch a tent, to move a tent",["(Piel) to pitch one's tent"]]},"deriv":"a denominative from H0168","pronun":{"ipa":"ʔɔːˈhɑl","ipa_mod":"ʔɑːˈhɑl","sbl":"ʾāhal","dic":"aw-HAHL","dic_mod":"ah-HAHL"}}
usages - pitch (remove) a tent
**************
id - 168
strongs - 167
base_word - אָהַל
data - {"def":{"short":"to tent","long":["to pitch a tent, to move a tent",["(Piel) to pitch one's tent"]]},"deriv":"a denominative from H0168","pronun":{"ipa":"ʔɔːˈhɑl","ipa_mod":"ʔɑːˈhɑl","sbl":"ʾāhal","dic":"aw-HAHL","dic_mod":"ah-HAHL"}}
usage - pitch (remove) a tent
part_of_speech - v
Strong's Search

אָהַל
אָהַל

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:167

strongscsv:אָהַל
א ָ ה ַ ל
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
ah
[" h d "]
[" h d "]
al
[" l "]
[" l "]
#1488;#1464;#1492;#1463;#1500;
u+05d0u+05b8u+05d4u+05b7u+05dc

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:אָהַל
א ָ ה ַ ל
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
ah
[" h d "]
[" h d "]
al
[" l "]
[" l "]
#1488;#1464;#1492;#1463;#1500;
u+05d0u+05b8u+05d4u+05b7u+05dc

Search:אָהַל -> אָהַל

אָהַל


 1. [א]
  [א] [" a i e o "] ʼ א א /ʼ/ hebrew א (א) -
 2. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [ה]
  [ה] [" h d "] h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) -
 4. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 5. [ל]
  [ל] [" l "] l /l/ gothic lagus 𐌻 (𐌻) - Λ Λ /l/ grk: Λ (Λ) - λ Λ /l/ grk: λ (λ) - ל ל /l/ hebrew ל (ל) -
אָהַל ~= /ʼahal/
Search Google:אָהַל

Search:167 -> 167

167


 1. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 2. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 3. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
167 ~= /167/ numwd: One Hundred Sixty-seven - מאה שישים ושבעה
Search Google:167footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting