1785

1785 -דָּיֵק -dayeq -daw-yake'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

דָּיֵק
דָּיֵק

number - 1785
orig_word - דָּיֵק
word_orig - from a root corresponding to (01751)
translit - dayeq
tdnt - TWOT - 417a
phonetic - daw-yake'
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - from a root corresp. to «01751»; a battering-tower:--fort.
IPD_def -
 1. bulwark, siege-wall, sidewall

English -
letter - d
data - {"def":{"short":"a battering-tower","long":["bulwark, siege-wall, sidewall"]},"deriv":"from a root corresp. to H1751","pronun":{"ipa":"d̪ɔːˈjek’","ipa_mod":"dɑːˈjek","sbl":"dāyēq","dic":"daw-YAKE","dic_mod":"da-YAKE"}}
usages - fort
**************
id - 1860
strongs - 1785
base_word - דָּיֵק
data - {"def":{"short":"a battering-tower","long":["bulwark, siege-wall, sidewall"]},"deriv":"from a root corresp. to H1751","pronun":{"ipa":"d̪ɔːˈjek’","ipa_mod":"dɑːˈjek","sbl":"dāyēq","dic":"daw-YAKE","dic_mod":"da-YAKE"}}
usage - fort
part_of_speech - n-m
Strong's Search

דָּיֵק
דָּיֵק

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:1785

strongscsv:דָּיֵק
ד ּ ָ י ֵ ק
d
[" d "]
[" d "]
ay
[" y "]
[" y r "]
eq
[" k ' "]
[" k ' "]
#1491;#1468;#1464;#1497;#1461;#1511;
u+05d3u+05bcu+05b8u+05d9u+05b5u+05e7

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:דָּיֵק
ד ּ ָ י ֵ ק
d
[" d "]
[" d "]
ay
[" y "]
[" y r "]
eq
[" k ' "]
[" k ' "]
#1491;#1468;#1464;#1497;#1461;#1511;
u+05d3u+05bcu+05b8u+05d9u+05b5u+05e7

Search:דָּיֵק -> דָּיֵק

דָּיֵק


 1. [ד]
  [ד] [" d "] d /d/ gothic dags 𐌳 (𐌳) - Δ Δ /d/ grk: Δ (Δ) - δ Δ /d/ grk: δ (δ) - ד ד /d/ hebrew ד (ד) -
 2. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 3. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 4. [י]
  [י] [" y "] y /y/ gothic hwair 𐍈 (𐍈) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - υ Υ /y/ grk: υ (υ) - ϋ Ϋ /y/ grk: ϋ (ϋ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) - ὐ ὐ /y/ grk: ὐ (ὐ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὔ ὔ /y/ grk: ὔ (ὔ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) - ὖ ὖ /y/ grk: ὖ (ὖ) - ὗ Ὗ /hy/ grk: ὗ (ὗ) - Ὑ Ὑ /hy/ grk: Ὑ (Ὑ) - ῦ ῦ /y/ grk: ῦ (ῦ) - י י /y/ hebrew י (י) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) -
 5. [ֵ]
  [ֵ] ֵ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 6. [ק]
  [ק] [" k ' "] q /q/ gothic qairthra 𐌵 (𐌵) - ק ק /q/ hebrew ק (ק) -
דָּיֵק ~= /dayeq/
Search Google:דָּיֵק

Search:1785 -> 1785

1785


 1. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 2. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 3. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 4. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
1785 ~= /1785/ numwd: One Thousand Seven Hundred Eighty-five - אחד אלפים שבע-מאות שמונים וחמישה
Search Google:1785footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting