1846

1846 -דָּעַךְ -da`ak -daw-ak'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

דָּעַךְ
דָּעַךְ

number - 1846
orig_word - דָּעַךְ
word_orig - a primitive root
translit - da`ak
tdnt - TWOT - 445
phonetic - daw-ak'
part_of_speech - Verb
st_def - a primitive root; to be extinguished; figuratively, to expire or be dried up:--be extinct, consumed, put out, quenched.
IPD_def -
 1. to go out, be extinguished, dry up
  1. (Qal) to go out, be extinguished
  2. (Niphal) to be made extinct, be dried up
  3. (Pual) to be extinguished, be quenched

English -
letter - d
data - {"def":{"short":"to be extinguished; figuratively, to expire or be dried up","long":["to go out, be extinguished, dry up",["(Qal) to go out, be extinguished","(Niphal) to be made extinct, be dried up","(Pual) to be extinguished, be quenched"]]},"deriv":"a primitive root","pronun":{"ipa":"d̪ɔːˈʕɑk","ipa_mod":"dɑːˈʕɑχ","sbl":"dāʿak","dic":"daw-AK","dic_mod":"da-AK"}}
usages - be extinct, consumed, put out, quenched
**************
id - 1927
strongs - 1846
base_word - דָּעַךְ
data - {"def":{"short":"to be extinguished; figuratively, to expire or be dried up","long":["to go out, be extinguished, dry up",["(Qal) to go out, be extinguished","(Niphal) to be made extinct, be dried up","(Pual) to be extinguished, be quenched"]]},"deriv":"a primitive root","pronun":{"ipa":"d̪ɔːˈʕɑk","ipa_mod":"dɑːˈʕɑχ","sbl":"dāʿak","dic":"daw-AK","dic_mod":"da-AK"}}
usage - be extinct, consumed, put out, quenched
part_of_speech - v
Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:1846

strongscsv:דָּעַךְ
ד ּ ָ ע ַ ך ְ
d
[" d "]
[" d "]
aʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
ake
#1491;#1468;#1464;#1506;#1463;#1498;#1456;
u+05d3u+05bcu+05b8u+05e2u+05b7u+05dau+05b0

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:דָּעַךְ
ד ּ ָ ע ַ ך ְ
d
[" d "]
[" d "]
aʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
ake
#1491;#1468;#1464;#1506;#1463;#1498;#1456;
u+05d3u+05bcu+05b8u+05e2u+05b7u+05dau+05b0

Search:דָּעַךְ -> דָּעַךְ

דָּעַךְ


 1. [ד]
  [ד] [" d "] d /d/ gothic dags 𐌳 (𐌳) - Δ Δ /d/ grk: Δ (Δ) - δ Δ /d/ grk: δ (δ) - ד ד /d/ hebrew ד (ד) -
 2. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 3. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 4. [ע]
  [ע] [" a e o i "] ʻ ע ע /ʻ/ hebrew ע (ע) -
 5. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 6. [ך]
  [ך] ך k /k/ gothic kusma 𐌺 (𐌺) - Κ Κ /k/ grk: Κ (Κ) - κ Κ /k/ grk: κ (κ) - ך ך /k/ hebrew ך (ך) - כ כ /k/ hebrew כ (כ) -
 7. [ְ]
  [ְ] ְ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
דָּעַךְ ~= /daʻake/
Search Google:דָּעַךְ

Search:1846 -> 1846

1846


 1. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 2. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 3. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 4. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
1846 ~= /1846/ numwd: One Thousand Eight Hundred Forty-six - אחד אלפים שמונה-מאות ארבעים ושישה
Search Google:1846footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting