2065

2065 -זֶבֶד -zebed -zeh'-bed
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

זֶבֶד
זֶבֶד

number - 2065
orig_word - זֶבֶד
word_orig - from (02064)
translit - zebed
tdnt - TWOT - 524a
phonetic - zeh'-bed
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - from «02064»; a gift:--dowry.
IPD_def -
 1. endowment, gift

English -
letter - z
data - {"def":{"short":"a gift","long":["endowment, gift"]},"deriv":"from H2064","pronun":{"ipa":"d͡zɛˈbɛd̪","ipa_mod":"zɛˈvɛd","sbl":"zebed","dic":"dzeh-BED","dic_mod":"zeh-VED"}}
usages - dowry
**************
id - 2156
strongs - 2065
base_word - זֶבֶד
data - {"def":{"short":"a gift","long":["endowment, gift"]},"deriv":"from H2064","pronun":{"ipa":"d͡zɛˈbɛd̪","ipa_mod":"zɛˈvɛd","sbl":"zebed","dic":"dzeh-BED","dic_mod":"zeh-VED"}}
usage - dowry
part_of_speech - n-m
Strong's Search

זֶבֶד
זֶבֶד

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:2065

strongscsv:זֶבֶד
ז ֶ ב ֶ ד
z
[" z "]
[" z "]
eb
[" b "]
[" b R M "]
ed
[" d "]
[" d "]
#1494;#1462;#1489;#1462;#1491;
u+05d6u+05b6u+05d1u+05b6u+05d3

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:זֶבֶד
ז ֶ ב ֶ ד
z
[" z "]
[" z "]
eb
[" b "]
[" b R M "]
ed
[" d "]
[" d "]
#1494;#1462;#1489;#1462;#1491;
u+05d6u+05b6u+05d1u+05b6u+05d3

Search:זֶבֶד -> זֶבֶד

זֶבֶד


 1. [ז]
  [ז] [" z "] z /z/ gothic ziuja 𐌶 (𐌶) - Ζ Ζ /z/ grk: Ζ (Ζ) - ζ Ζ /z/ grk: ζ (ζ) - ז ז /z/ hebrew ז (ז) - ץ ץ /z/ hebrew ץ (ץ) - צ צ /z/ hebrew צ (צ) -
 2. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [ב]
  [ב] [" b "] b /b/ gothic bairkan 𐌱 (𐌱) - Β Β /b/ grk: Β (Β) - β Β /b/ grk: β (β) - ב ב /b/ hebrew ב (ב) -
 4. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [ד]
  [ד] [" d "] d /d/ gothic dags 𐌳 (𐌳) - Δ Δ /d/ grk: Δ (Δ) - δ Δ /d/ grk: δ (δ) - ד ד /d/ hebrew ד (ד) -
זֶבֶד ~= /zebed/
Search Google:זֶבֶד

Search:2065 -> 2065

2065


 1. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 2. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 3. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
2065 ~= /2065/ numwd: Two Thousand Sixty-five - שניים אלפים שישים וחמישה
Search Google:2065footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting