2084

2084 -זְבַן -zban -zeb-an'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

זְבַן
זְבַן

number - 2084
orig_word - זְבַן
word_orig - corresponding to the root of (02081)
translit - zban
tdnt - TWOT - 2702
phonetic - zeb-an'
part_of_speech - Verb
st_def - (Aramaic) corresponding to the root of «02081»; to acquire by purchase:--gain.
IPD_def -
 1. to buy, gain
  1. (P'al) gain (participle)

English -
letter - z
data - {"def":{"short":"to acquire by purchase","long":["to buy, gain",["(P'al) gain (participle)"]]},"deriv":"corresponding to the root of H2081","pronun":{"ipa":"d͡zɛ̆ˈbɑn̪","ipa_mod":"zɛ̆ˈvɑn","sbl":"zĕban","dic":"dzeh-BAHN","dic_mod":"zeh-VAHN"},"aramaic":1}
usages - gain
**************
id - 2175
strongs - 2084
base_word - זְבַן
data - {"def":{"short":"to acquire by purchase","long":["to buy, gain",["(P'al) gain (participle)"]]},"deriv":"corresponding to the root of H2081","pronun":{"ipa":"d͡zɛ̆ˈbɑn̪","ipa_mod":"zɛ̆ˈvɑn","sbl":"zĕban","dic":"dzeh-BAHN","dic_mod":"zeh-VAHN"},"aramaic":1}
usage - gain
part_of_speech - v
Strong's Search

זְבַן
זְבַן

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:2084

strongscsv:זְבַן
ז ְ ב ַ ן
z
[" z "]
[" z "]
eb
[" b "]
[" b R M "]
an
#1494;#1456;#1489;#1463;#1503;
u+05d6u+05b0u+05d1u+05b7u+05df

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:זְבַן
ז ְ ב ַ ן
z
[" z "]
[" z "]
eb
[" b "]
[" b R M "]
an
#1494;#1456;#1489;#1463;#1503;
u+05d6u+05b0u+05d1u+05b7u+05df

Search:זְבַן -> זְבַן

זְבַן


 1. [ז]
  [ז] [" z "] z /z/ gothic ziuja 𐌶 (𐌶) - Ζ Ζ /z/ grk: Ζ (Ζ) - ζ Ζ /z/ grk: ζ (ζ) - ז ז /z/ hebrew ז (ז) - ץ ץ /z/ hebrew ץ (ץ) - צ צ /z/ hebrew צ (צ) -
 2. [ְ]
  [ְ] ְ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [ב]
  [ב] [" b "] b /b/ gothic bairkan 𐌱 (𐌱) - Β Β /b/ grk: Β (Β) - β Β /b/ grk: β (β) - ב ב /b/ hebrew ב (ב) -
 4. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 5. [ן]
  [ן] ן n /n/ gothic nauths 𐌽 (𐌽) - Ν Ν /n/ grk: Ν (Ν) - ν Ν /n/ grk: ν (ν) - ן ן /n/ hebrew ן (ן) - נ נ /n/ hebrew נ (נ) -
זְבַן ~= /zeban/
Search Google:זְבַן

Search:2084 -> 2084

2084


 1. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 2. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 3. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
2084 ~= /2084/ numwd: Two Thousand Eighty-four - שניים אלפים שמונים וארבעה
Search Google:2084footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting