2198

2198 -זָעֵף -za`eph -zaw-afe'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

זָעֵף
זָעֵף

number - 2198
orig_word - זָעֵף
word_orig - from (02196)
translit - za`eph
tdnt - TWOT - 569b
phonetic - zaw-afe'
part_of_speech - Adjective
st_def - from «02196»; angry:--displeased.
IPD_def -
 1. angry, raging, out of humour, vexed

English -
letter - z
data - {"def":{"short":"angry","long":["angry, raging, out of humour, vexed"]},"deriv":"from H2196","pronun":{"ipa":"d͡zɔːˈʕep","ipa_mod":"zɑːˈʕef","sbl":"zāʿēp","dic":"dzaw-APE","dic_mod":"za-AFE"}}
usages - displeased
**************
id - 2299
strongs - 2198
base_word - זָעֵף
data - {"def":{"short":"angry","long":["angry, raging, out of humour, vexed"]},"deriv":"from H2196","pronun":{"ipa":"d͡zɔːˈʕep","ipa_mod":"zɑːˈʕef","sbl":"zāʿēp","dic":"dzaw-APE","dic_mod":"za-AFE"}}
usage - displeased
part_of_speech - a
Strong's Search

זָעֵף
זָעֵף

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:2198

strongscsv:זָעֵף
ז ָ ע ֵ ף
z
[" z "]
[" z "]
aʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
ep
#1494;#1464;#1506;#1461;#1507;
u+05d6u+05b8u+05e2u+05b5u+05e3

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:זָעֵף
ז ָ ע ֵ ף
z
[" z "]
[" z "]
aʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
ep
#1494;#1464;#1506;#1461;#1507;
u+05d6u+05b8u+05e2u+05b5u+05e3

Search:זָעֵף -> זָעֵף

זָעֵף


 1. [ז]
  [ז] [" z "] z /z/ gothic ziuja 𐌶 (𐌶) - Ζ Ζ /z/ grk: Ζ (Ζ) - ζ Ζ /z/ grk: ζ (ζ) - ז ז /z/ hebrew ז (ז) - ץ ץ /z/ hebrew ץ (ץ) - צ צ /z/ hebrew צ (צ) -
 2. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [ע]
  [ע] [" a e o i "] ʻ ע ע /ʻ/ hebrew ע (ע) -
 4. [ֵ]
  [ֵ] ֵ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [ף]
  [ף] ף p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) -
זָעֵף ~= /zaʻep/
Search Google:זָעֵף

Search:2198 -> 2198

2198


 1. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 2. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 3. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
 4. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
2198 ~= /2198/ numwd: Two Thousand One Hundred Ninety-eight - שניים אלפים מאה תשעים ושמונה
Search Google:2198

The Septuagint, Byzantine, & KJV Bibles used are in the Public Domain.
Genesis - Exodus - Leviticus - Numbers - Deuteronomy - Joshua - Judges - Ruth - 1 Samuel - 2 Samuel - 1 Kings - 2 Kings - 1 Chronicles - 2 Chronicles - 1 Ezra - 2 Ezra - Esther - Judith - Tobit - 1 Maccabees - 2 Maccabees - 3 Maccabees - 4 Maccabees - Psalms - Odes - Proverbs - Song of Songs - Job - Wisdom of Solomon - Ecclesiastes - Psalms of Solomon - Hosea - Amos - Micah - Joel - Obadiah - Jonas - Nahum - Habakkuk - Zephaniah - Malachi - Isaiah - Jeremiah - Baruch - Lamentations - Letter of Jeremiah - Ezekiel - Susanna - Susanna Theodotionis - Daniel - Daniel Theodotionis - Bel and the Dragon - Bel Dragon Theodotio - Matthew - Mark - Luke - John - Pericopa Adulterae - Acts - Acts24 - Romans - 1 Corinthians - 2 Corinthians - Galatians - Ephesians - Philippians - Colossians - 1 Thessalonians - 2 Thessalonians - 1 Timothy - 2 Timothy - Titus - Philemon - Hebrews - James - 1 Peter - 2 Peter - 1 John - 2 John - 3 John - Jude - Revelation -
Bible News


Hosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting