2205

2205 -זָקֵן -zaqen -zaw-kane'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

זָקֵן
זָקֵן

number - 2205
orig_word - זָקֵן
word_orig - from (02204)
translit - zaqen
tdnt - TWOT - 574b
phonetic - zaw-kane'
part_of_speech - Adjective
st_def - from «02204»; old:--aged, ancient (man), elder(-est), old (man, men and...women), senator.
IPD_def -
 1. old
  1. old (of humans)
  2. elder (of those having authority)

English -
letter - z
data - {"def":{"short":"old","long":["old",["old (of humans)","elder (of those having authority)"]]},"deriv":"from H2204","pronun":{"ipa":"d͡zɔːˈk’en̪","ipa_mod":"zɑːˈken","sbl":"zāqēn","dic":"dzaw-KANE","dic_mod":"za-KANE"}}
usages - aged, ancient (man), elder(-est), old (man, men and...women), senator
**************
id - 2306
strongs - 2205
base_word - זָקֵן
data - {"def":{"short":"old","long":["old",["old (of humans)","elder (of those having authority)"]]},"deriv":"from H2204","pronun":{"ipa":"d͡zɔːˈk’en̪","ipa_mod":"zɑːˈken","sbl":"zāqēn","dic":"dzaw-KANE","dic_mod":"za-KANE"}}
usage - aged, ancient (man), elder(-est), old (man, men and...women), senator
part_of_speech - a
Strong's Search

זָקֵן
זָקֵן

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:2205

strongscsv:זָקֵן
ז ָ ק ֵ ן
z
[" z "]
[" z "]
aq
[" k ' "]
[" k ' "]
en
#1494;#1464;#1511;#1461;#1503;
u+05d6u+05b8u+05e7u+05b5u+05df

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:זָקֵן
ז ָ ק ֵ ן
z
[" z "]
[" z "]
aq
[" k ' "]
[" k ' "]
en
#1494;#1464;#1511;#1461;#1503;
u+05d6u+05b8u+05e7u+05b5u+05df

Search:זָקֵן -> זָקֵן

זָקֵן


 1. [ז]
  [ז] [" z "] z /z/ gothic ziuja 𐌶 (𐌶) - Ζ Ζ /z/ grk: Ζ (Ζ) - ζ Ζ /z/ grk: ζ (ζ) - ז ז /z/ hebrew ז (ז) - ץ ץ /z/ hebrew ץ (ץ) - צ צ /z/ hebrew צ (צ) -
 2. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [ק]
  [ק] [" k ' "] q /q/ gothic qairthra 𐌵 (𐌵) - ק ק /q/ hebrew ק (ק) -
 4. [ֵ]
  [ֵ] ֵ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [ן]
  [ן] ן n /n/ gothic nauths 𐌽 (𐌽) - Ν Ν /n/ grk: Ν (Ν) - ν Ν /n/ grk: ν (ν) - ן ן /n/ hebrew ן (ן) - נ נ /n/ hebrew נ (נ) -
זָקֵן ~= /zaqen/
Search Google:זָקֵן

Search:2205 -> 2205

2205


 1. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 2. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 3. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
2205 ~= /2205/ numwd: Two Thousand Two Hundred Five - שניים אלפים שני-מאות וחמישה
Search Google:2205footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting