2210

2210 -זָקַף -zaqaph -zaw-kaf'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

זָקַף
זָקַף

number - 2210
orig_word - זָקַף
word_orig - a primitive root
translit - zaqaph
tdnt - TWOT - 575
phonetic - zaw-kaf'
part_of_speech - Verb
st_def - a primitive root; to life, i.e. (figuratively) comfort:--raise (up).
IPD_def -
 1. (Qal) to raise up

English -
letter - z
data - {"def":{"short":"to life, i.e., (figuratively) comfort","long":["(Qal) to raise up"]},"deriv":"a primitive root","pronun":{"ipa":"d͡zɔːˈk’ɑp","ipa_mod":"zɑːˈkɑf","sbl":"zāqap","dic":"dzaw-KAHP","dic_mod":"za-KAHF"}}
usages - raise (up)
**************
id - 2311
strongs - 2210
base_word - זָקַף
data - {"def":{"short":"to life, i.e., (figuratively) comfort","long":["(Qal) to raise up"]},"deriv":"a primitive root","pronun":{"ipa":"d͡zɔːˈk’ɑp","ipa_mod":"zɑːˈkɑf","sbl":"zāqap","dic":"dzaw-KAHP","dic_mod":"za-KAHF"}}
usage - raise (up)
part_of_speech - v
Strong's Search

זָקַף
זָקַף

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:2210

strongscsv:זָקַף
ז ָ ק ַ ף
z
[" z "]
[" z "]
aq
[" k ' "]
[" k ' "]
ap
#1494;#1464;#1511;#1463;#1507;
u+05d6u+05b8u+05e7u+05b7u+05e3

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:זָקַף
ז ָ ק ַ ף
z
[" z "]
[" z "]
aq
[" k ' "]
[" k ' "]
ap
#1494;#1464;#1511;#1463;#1507;
u+05d6u+05b8u+05e7u+05b7u+05e3

Search:זָקַף -> זָקַף

זָקַף


 1. [ז]
  [ז] [" z "] z /z/ gothic ziuja 𐌶 (𐌶) - Ζ Ζ /z/ grk: Ζ (Ζ) - ζ Ζ /z/ grk: ζ (ζ) - ז ז /z/ hebrew ז (ז) - ץ ץ /z/ hebrew ץ (ץ) - צ צ /z/ hebrew צ (צ) -
 2. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [ק]
  [ק] [" k ' "] q /q/ gothic qairthra 𐌵 (𐌵) - ק ק /q/ hebrew ק (ק) -
 4. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 5. [ף]
  [ף] ף p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) -
זָקַף ~= /zaqap/
Search Google:זָקַף

Search:2210 -> 2210

2210


 1. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 2. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 3. [1]
  [1] numwd: One - אחד
2210 ~= /2210/ numwd: Two Thousand Two Hundred Ten - שניים אלפים שני-מאות עשר
Search Google:2210

The Septuagint, Byzantine, & KJV Bibles used are in the Public Domain.
Genesis - Exodus - Leviticus - Numbers - Deuteronomy - Joshua - Judges - Ruth - 1 Samuel - 2 Samuel - 1 Kings - 2 Kings - 1 Chronicles - 2 Chronicles - 1 Ezra - 2 Ezra - Esther - Judith - Tobit - 1 Maccabees - 2 Maccabees - 3 Maccabees - 4 Maccabees - Psalms - Odes - Proverbs - Song of Songs - Job - Wisdom of Solomon - Ecclesiastes - Psalms of Solomon - Hosea - Amos - Micah - Joel - Obadiah - Jonas - Nahum - Habakkuk - Zephaniah - Malachi - Isaiah - Jeremiah - Baruch - Lamentations - Letter of Jeremiah - Ezekiel - Susanna - Susanna Theodotionis - Daniel - Daniel Theodotionis - Bel and the Dragon - Bel Dragon Theodotio - Matthew - Mark - Luke - John - Pericopa Adulterae - Acts - Acts24 - Romans - 1 Corinthians - 2 Corinthians - Galatians - Ephesians - Philippians - Colossians - 1 Thessalonians - 2 Thessalonians - 1 Timothy - 2 Timothy - Titus - Philemon - Hebrews - James - 1 Peter - 2 Peter - 1 John - 2 John - 3 John - Jude - Revelation -
Bible News


Hosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting