2239

2239 -זֶרֶת -zereth -zeh'-reth
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

זֶרֶת
זֶרֶת

number - 2239
orig_word - זֶרֶת
word_orig - from (02219)
translit - zereth
tdnt - TWOT - 587
phonetic - zeh'-reth
part_of_speech - Noun Feminine
st_def - from «02219»; the spread of the fingers, i.e. a span:--span.
IPD_def -
 1. span
  1. a unit of measure, approx half-cubit, or the distance from the thumb to the little finger on an outstretched hand

English -
letter - z
data - {"def":{"short":"the spread of the fingers, i.e., a span","long":["span",["a unit of measure, approximately half-cubit, or the distance from the thumb to the little finger on an outstretched hand"]]},"deriv":"from H2219","pronun":{"ipa":"d͡zɛˈrɛt̪","ipa_mod":"zɛˈʁɛt","sbl":"zeret","dic":"dzeh-RET","dic_mod":"zeh-RET"}}
usages - span
**************
id - 2342
strongs - 2239
base_word - זֶרֶת
data - {"def":{"short":"the spread of the fingers, i.e., a span","long":["span",["a unit of measure, approximately half-cubit, or the distance from the thumb to the little finger on an outstretched hand"]]},"deriv":"from H2219","pronun":{"ipa":"d͡zɛˈrɛt̪","ipa_mod":"zɛˈʁɛt","sbl":"zeret","dic":"dzeh-RET","dic_mod":"zeh-RET"}}
usage - span
part_of_speech - n-f
Strong's Search

זֶרֶת
זֶרֶת

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:2239

strongscsv:זֶרֶת
ז ֶ ר ֶ ת
z
[" z "]
[" z "]
er
[" r "]
[" r "]
et
[" t "]
[" t "]
#1494;#1462;#1512;#1462;#1514;
u+05d6u+05b6u+05e8u+05b6u+05ea

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:זֶרֶת
ז ֶ ר ֶ ת
z
[" z "]
[" z "]
er
[" r "]
[" r "]
et
[" t "]
[" t "]
#1494;#1462;#1512;#1462;#1514;
u+05d6u+05b6u+05e8u+05b6u+05ea

Search:זֶרֶת -> זֶרֶת

זֶרֶת


 1. [ז]
  [ז] [" z "] z /z/ gothic ziuja 𐌶 (𐌶) - Ζ Ζ /z/ grk: Ζ (Ζ) - ζ Ζ /z/ grk: ζ (ζ) - ז ז /z/ hebrew ז (ז) - ץ ץ /z/ hebrew ץ (ץ) - צ צ /z/ hebrew צ (צ) -
 2. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 4. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [ת]
  [ת] [" t "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
זֶרֶת ~= /zeret/
Search Google:זֶרֶת

Search:2239 -> 2239

2239


 1. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 2. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 3. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 4. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
2239 ~= /2239/ numwd: Two Thousand Two Hundred Thirty-nine - שניים אלפים שני-מאות שלושים ותשעה
Search Google:2239footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting