2506

2506 -חֵלֶק -cheleq -khay'lek
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

חֵלֶק
חֵלֶק

number - 2506
orig_word - חֵלֶק
word_orig - from (02505)
translit - cheleq
tdnt - TWOT - 669a
phonetic - khay'lek
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - from «02505»; properly, smoothness (of the tongue); also an allotment:--flattery, inheritance, part, × partake, portion.
IPD_def -
 1. portion, share, part, territory
  1. portion, share
  2. portion, tract, parcel (of land)
  3. one's portion, one's possession
  4. (chosen) portion
  5. portion, award (from God)
 2. smoothness, seductiveness, flattery

English -
letter - k
data - {"def":{"short":"properly, smoothness (of the tongue)","long":["portion, share, part, territory",["portion, share","portion, tract, parcel (of land)","one's portion, one's possession","(chosen) portion","portion, award (from God)"],"smoothness, seductiveness, flattery"]},"deriv":"from H2505","pronun":{"ipa":"ħeˈlɛk’","ipa_mod":"χeˈlɛk","sbl":"ḥēleq","dic":"hay-LEK","dic_mod":"hay-LEK"}}
usages - flattery, inheritance, part, × partake, portion
**************
id - 2636
strongs - 2506
base_word - חֵלֶק
data - {"def":{"short":"properly, smoothness (of the tongue); also an allotment","long":["portion, share, part, territory",["portion, share","portion, tract, parcel (of land)","one's portion, one's possession","(chosen) portion","portion, award (from God)"],"smoothness, seductiveness, flattery"]},"deriv":"from H2505","pronun":{"ipa":"ħeˈlɛk’","ipa_mod":"χeˈlɛk","sbl":"ḥēleq","dic":"hay-LEK","dic_mod":"hay-LEK"}}
usage - flattery, inheritance, part, × partake, portion
part_of_speech - n-m
Strong's Search

חֵלֶק
חֵלֶק

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:2506

strongscsv:חֵלֶק
ח ֵ ל ֶ ק
h
[" k c K "]
[" k c K "]
el
[" l "]
[" l "]
eq
[" k ' "]
[" k ' "]
#1495;#1461;#1500;#1462;#1511;
u+05d7u+05b5u+05dcu+05b6u+05e7

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:חֵלֶק
ח ֵ ל ֶ ק
h
[" k c K "]
[" k c K "]
el
[" l "]
[" l "]
eq
[" k ' "]
[" k ' "]
#1495;#1461;#1500;#1462;#1511;
u+05d7u+05b5u+05dcu+05b6u+05e7

Search:חֵלֶק -> חֵלֶק

חֵלֶק


 1. [ח]
  [ח] [" k c K "] h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) -
 2. [ֵ]
  [ֵ] ֵ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [ל]
  [ל] [" l "] l /l/ gothic lagus 𐌻 (𐌻) - Λ Λ /l/ grk: Λ (Λ) - λ Λ /l/ grk: λ (λ) - ל ל /l/ hebrew ל (ל) -
 4. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [ק]
  [ק] [" k ' "] q /q/ gothic qairthra 𐌵 (𐌵) - ק ק /q/ hebrew ק (ק) -
חֵלֶק ~= /heleq/
Search Google:חֵלֶק

Search:2506 -> 2506

2506


 1. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 2. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 3. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
2506 ~= /2506/ numwd: Two Thousand Five Hundred Six - שניים אלפים חמש-מאות ושישה
Search Google:2506footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting