2543

2543 -חֲמוֹר -chamowr -kham-ore'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

חֲמוֹר
חֲמוֹר

number - 2543
orig_word - חֲמוֹר
word_orig - from (02560)
translit - chamowr
tdnt - TWOT - 685a
phonetic - kham-ore'
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - or (shortened) chamor {kham-ore}; from «02560»; a male ass (from its dun red):--(he)ass.
IPD_def -
 1. (he) ass

English -
letter - k
data - {"def":{"short":"a male ass (from its dun red)","long":["(he)ass"]},"deriv":"or (shortened) חֲמֹר; from H2560","pronun":{"ipa":"ħə̆ˈmor","ipa_mod":"χə̆ˈmo̞wʁ","sbl":"ḥămôr","dic":"huh-MORE","dic_mod":"huh-MORE"}}
usages - (he) ass
**************
id - 2678
strongs - 2543
base_word - חֲמוֹר
data - {"def":{"short":"a male ass (from its dun red)","long":["(he)ass"]},"deriv":"or (shortened) חֲמֹר; from H2560","pronun":{"ipa":"ħə̆ˈmor","ipa_mod":"χə̆ˈmo̞wʁ","sbl":"ḥămôr","dic":"huh-MORE","dic_mod":"huh-MORE"}}
usage - (he) ass
part_of_speech - n-m
Strong's Search

חֲמוֹר
חֲמוֹר

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:2543

strongscsv:חֲמוֹר
ח ֲ מ ו ֹ ר
h
[" k c K "]
[" k c K "]
am
[" m "]
[" m C "]
w
[" v "]
[" v "]
or
[" r "]
[" r "]
#1495;#1458;#1502;#1493;#1465;#1512;
u+05d7u+05b2u+05deu+05d5u+05b9u+05e8

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:חֲמוֹר
ח ֲ מ ו ֹ ר
h
[" k c K "]
[" k c K "]
am
[" m "]
[" m C "]
w
[" v "]
[" v "]
or
[" r "]
[" r "]
#1495;#1458;#1502;#1493;#1465;#1512;
u+05d7u+05b2u+05deu+05d5u+05b9u+05e8

Search:חֲמוֹר -> חֲמוֹר

חֲמוֹר


 1. [ח]
  [ח] [" k c K "] h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) -
 2. [ֲ]
  [ֲ] ֲ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [מ]
  [מ] [" m "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 4. [ו]
  [ו] [" v "] w /w/ gothic winja 𐍅 (𐍅) - ו ו /w/ hebrew ו (ו) -
 5. [ֹ]
  [ֹ] ֹ o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 6. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
חֲמוֹר ~= /hamwor/
Search Google:חֲמוֹר

Search:2543 -> 2543

2543


 1. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 2. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 3. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 4. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
2543 ~= /2543/ numwd: Two Thousand Five Hundred Forty-three - שניים אלפים חמש-מאות ארבעים ושלושה
Search Google:2543footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting