2664

2664 -חָפַשׂ -chaphas -khaw-fas'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

חָפַשׂ
חָפַשׂ

number - 2664
orig_word - חָפַשׂ
word_orig - a primitive root
translit - chaphas
tdnt - TWOT - 716
phonetic - khaw-fas'
part_of_speech - Verb
st_def - a primitive root; to seek; causatively, to conceal oneself (i.e. let be sought), or mask:--change, (make) diligent (search), disquise self, hide, search (for, out).
IPD_def -
 1. to search, search for, to search out, disguise oneself
  1. (Qal)
   1. to search for
   2. to think out, devise
   3. to search, test
  2. (Niphal) to be searched out, be exposed
  3. (Piel) to search, search through, search for
  4. (Pual) to be searched for, be sought out
  5. (Hithpael)
   1. to disguise oneself
   2. to let oneself be searched for

English -
letter - k
data - {"def":{"short":"to seek; causatively, to conceal oneself (i.e., let be sought), or mask","long":["to search, search for, to search out, disguise oneself",["(Qal)",["to search for","to think out, devise","to search, test"],"(Niphal) to be searched out, be exposed","(Piel) to search, search through, search for","(Pual) to be searched for, be sought out","(Hithpael)",["to disguise oneself","to let oneself be searched for"]]]},"deriv":"a primitive root","pronun":{"ipa":"ħɔːˈpɑɬ","ipa_mod":"χɑːˈfɑs","sbl":"ḥāpaś","dic":"haw-PAHS","dic_mod":"ha-FAHS"}}
usages - change, (make) diligent (search), disquise self, hide, search (for, out)
**************
id - 2813
strongs - 2664
base_word - חָפַשׂ
data - {"def":{"short":"to seek; causatively, to conceal oneself (i.e., let be sought), or mask","long":["to search, search for, to search out, disguise oneself",["(Qal)",["to search for","to think out, devise","to search, test"],"(Niphal) to be searched out, be exposed","(Piel) to search, search through, search for","(Pual) to be searched for, be sought out","(Hithpael)",["to disguise oneself","to let oneself be searched for"]]]},"deriv":"a primitive root","pronun":{"ipa":"ħɔːˈpɑɬ","ipa_mod":"χɑːˈfɑs","sbl":"ḥāpaś","dic":"haw-PAHS","dic_mod":"ha-FAHS"}}
usage - change, (make) diligent (search), disquise self, hide, search (for, out)
part_of_speech - v
Strong's Search

חָפַשׂ
חָפַשׂ

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:2664

strongscsv:חָפַשׂ
ח ָ פ ַ ש ׂ
h
[" k c K "]
[" k c K "]
ap
[" p "]
[" p "]
as
[" s "]
[" s "]
#1495;#1464;#1508;#1463;#1513;#1474;
u+05d7u+05b8u+05e4u+05b7u+05e9u+05c2

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:חָפַשׂ
ח ָ פ ַ ש ׂ
h
[" k c K "]
[" k c K "]
ap
[" p "]
[" p "]
as
[" s "]
[" s "]
#1495;#1464;#1508;#1463;#1513;#1474;
u+05d7u+05b8u+05e4u+05b7u+05e9u+05c2

Search:חָפַשׂ -> חָפַשׂ

חָפַשׂ


 1. [ח]
  [ח] [" k c K "] h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) -
 2. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [פ]
  [פ] [" p "] p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) -
 4. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 5. [ש]
  [ש] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 6. [ׂ]
  [ׂ] ׂ
  ׂ
  #1474;
  u+05c2
חָפַשׂ ~= /hapas/
Search Google:חָפַשׂ

Search:2664 -> 2664

2664


 1. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 2. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 3. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 4. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
2664 ~= /2664/ numwd: Two Thousand Six Hundred Sixty-four - שניים אלפים שש-מאות שישים וארבעה
Search Google:2664footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting