2793

2793 -חֹרֶשׁ -choresh -kho'-resh
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

חֹרֶשׁ
חֹרֶשׁ

number - 2793
orig_word - חֹרֶשׁ
word_orig - from (02790)
translit - choresh
tdnt - TWOT - 762a
phonetic - kho'-resh
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - from «02790»; a forest (perhaps as furnishing the material for fabric):--bough, forest, shroud, wood.
IPD_def -
 1. wood, wooded height, forest, wooded area

English -
letter - k
data - {"def":{"short":"a forest (perhaps as furnishing the material for fabric)","long":["wood, wooded height, forest, wooded area"]},"deriv":"from H2790","pronun":{"ipa":"ħoˈrɛʃ","ipa_mod":"χo̞wˈʁɛʃ","sbl":"ḥōreš","dic":"hoh-RESH","dic_mod":"hoh-RESH"}}
usages - bough, forest, shroud, wood
**************
id - 2961
strongs - 2793
base_word - חֹרֶשׁ
data - {"def":{"short":"a forest (perhaps as furnishing the material for fabric)","long":["wood, wooded height, forest, wooded area"]},"deriv":"from H2790","pronun":{"ipa":"ħoˈrɛʃ","ipa_mod":"χo̞wˈʁɛʃ","sbl":"ḥōreš","dic":"hoh-RESH","dic_mod":"hoh-RESH"}}
usage - bough, forest, shroud, wood
part_of_speech - n-m
Strong's Search

חֹרֶשׁ
חֹרֶשׁ

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:2793

strongscsv:חֹרֶשׁ
ח ֹ ר ֶ ש ׁ
h
[" k c K "]
[" k c K "]
or
[" r "]
[" r "]
es
[" s "]
[" s "]
#1495;#1465;#1512;#1462;#1513;#1473;
u+05d7u+05b9u+05e8u+05b6u+05e9u+05c1

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:חֹרֶשׁ
ח ֹ ר ֶ ש ׁ
h
[" k c K "]
[" k c K "]
or
[" r "]
[" r "]
es
[" s "]
[" s "]
#1495;#1465;#1512;#1462;#1513;#1473;
u+05d7u+05b9u+05e8u+05b6u+05e9u+05c1

Search:חֹרֶשׁ -> חֹרֶשׁ

חֹרֶשׁ


 1. [ח]
  [ח] [" k c K "] h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) -
 2. [ֹ]
  [ֹ] ֹ o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 3. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 4. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [ש]
  [ש] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 6. [ׁ]
  [ׁ] ׁ
  ׁ
  #1473;
  u+05c1
חֹרֶשׁ ~= /hores/
Search Google:חֹרֶשׁ

Search:2793 -> 2793

2793


 1. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 2. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 3. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
 4. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
2793 ~= /2793/ numwd: Two Thousand Seven Hundred Ninety-three - שניים אלפים שבע-מאות תשעים ושלושה
Search Google:2793footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting