2839

2839 -חִשֻּׁק -chishshuq -khish-shook'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

חִשֻּׁק
חִשֻּׁק

number - 2839
orig_word - חִשֻּׁק
word_orig - from (02836)
translit - chishshuq
tdnt - TWOT - 773d
phonetic - khish-shook'
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - from «02836»; conjoined, i.e. a wheel-spoke or rod connecting the hub with the rim:--felloe.
IPD_def -
 1. spoke, spoke of a wheel

English -
letter - k
data - {"def":{"short":"conjoined, i.e., a wheel-spoke or rod connecting the hub with the rim","long":["spoke, spoke of a wheel"]},"deriv":"from H2836","pronun":{"ipa":"ħɪʃˈʃuk’","ipa_mod":"χiˈʃːuk","sbl":"ḥiššuq","dic":"hish-SHOOK","dic_mod":"hee-SHOOK"}}
usages - felloe
**************
id - 3009
strongs - 2839
base_word - חִשֻּׁק
data - {"def":{"short":"conjoined, i.e., a wheel-spoke or rod connecting the hub with the rim","long":["spoke, spoke of a wheel"]},"deriv":"from H2836","pronun":{"ipa":"ħɪʃˈʃuk’","ipa_mod":"χiˈʃːuk","sbl":"ḥiššuq","dic":"hish-SHOOK","dic_mod":"hee-SHOOK"}}
usage - felloe
part_of_speech - n-m
Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:2839

strongscsv:חִשֻּׁק
ח ִ ש ׁ ּ ֻ ק
h
[" k c K "]
[" k c K "]
is
[" s "]
[" s "]
uq
[" k ' "]
[" k ' "]
#1495;#1460;#1513;#1473;#1468;#1467;#1511;
u+05d7u+05b4u+05e9u+05c1u+05bcu+05bbu+05e7

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:חִשֻּׁק
ח ִ ש ׁ ּ ֻ ק
h
[" k c K "]
[" k c K "]
is
[" s "]
[" s "]
uq
[" k ' "]
[" k ' "]
#1495;#1460;#1513;#1473;#1468;#1467;#1511;
u+05d7u+05b4u+05e9u+05c1u+05bcu+05bbu+05e7

Search:חִשֻּׁק -> חִשֻּׁק

חִשֻּׁק


 1. [ח]
  [ח] [" k c K "] h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) -
 2. [ִ]
  [ִ] ִ i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 3. [ש]
  [ש] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 4. [ׁ]
  [ׁ] ׁ
  ׁ
  #1473;
  u+05c1
 5. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 6. [ֻ]
  [ֻ] ֻ u /u/ gothic urus 𐌿 (𐌿) - ֻ ֻ /u/ hebrew ֻ (ֻ) -
 7. [ק]
  [ק] [" k ' "] q /q/ gothic qairthra 𐌵 (𐌵) - ק ק /q/ hebrew ק (ק) -
חִשֻּׁק ~= /hisuq/
Search Google:חִשֻּׁק

Search:2839 -> 2839

2839


 1. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 2. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 3. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 4. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
2839 ~= /2839/ numwd: Two Thousand Eight Hundred Thirty-nine - שניים אלפים שמונה-מאות שלושים ותשעה
Search Google:2839

The Septuagint, Byzantine, & KJV Bibles used are in the Public Domain.
Genesis - Exodus - Leviticus - Numbers - Deuteronomy - Joshua - Judges - Ruth - 1 Samuel - 2 Samuel - 1 Kings - 2 Kings - 1 Chronicles - 2 Chronicles - 1 Ezra - 2 Ezra - Esther - Judith - Tobit - 1 Maccabees - 2 Maccabees - 3 Maccabees - 4 Maccabees - Psalms - Odes - Proverbs - Song of Songs - Job - Wisdom of Solomon - Ecclesiastes - Psalms of Solomon - Hosea - Amos - Micah - Joel - Obadiah - Jonas - Nahum - Habakkuk - Zephaniah - Malachi - Isaiah - Jeremiah - Baruch - Lamentations - Letter of Jeremiah - Ezekiel - Susanna - Susanna Theodotionis - Daniel - Daniel Theodotionis - Bel and the Dragon - Bel Dragon Theodotio - Matthew - Mark - Luke - John - Pericopa Adulterae - Acts - Acts24 - Romans - 1 Corinthians - 2 Corinthians - Galatians - Ephesians - Philippians - Colossians - 1 Thessalonians - 2 Thessalonians - 1 Timothy - 2 Timothy - Titus - Philemon - Hebrews - James - 1 Peter - 2 Peter - 1 John - 2 John - 3 John - Jude - Revelation -
Bible News


Hosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting