3025

3025 -יָגֹר -yagor -yaw-gore'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

יָגֹר
יָגֹר

number - 3025
orig_word - יָגֹר
word_orig - a primitive root
translit - yagor
tdnt - TWOT - 843
phonetic - yaw-gore'
part_of_speech - Verb
st_def - a primitive root; to fear:--be afraid, fear.
IPD_def -
 1. (Qal) to fear, dread, be afraid

English -
letter - y
data - {"def":{"short":"to fear","long":["(Qal) to fear, dread, be afraid"]},"deriv":"a primitive root","pronun":{"ipa":"jɔːˈɡor","ipa_mod":"jɑːˈɡo̞wʁ","sbl":"yāgōr","dic":"yaw-ɡORE","dic_mod":"ya-ɡORE"}}
usages - be afraid, fear
**************
id - 3203
strongs - 3025
base_word - יָגֹר
data - {"def":{"short":"to fear","long":["(Qal) to fear, dread, be afraid"]},"deriv":"a primitive root","pronun":{"ipa":"jɔːˈɡor","ipa_mod":"jɑːˈɡo̞wʁ","sbl":"yāgōr","dic":"yaw-ɡORE","dic_mod":"ya-ɡORE"}}
usage - be afraid, fear
part_of_speech - v
Strong's Search

יָגֹר
יָגֹר

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:3025

strongscsv:יָגֹר
י ָ ג ֹ ר
y
[" y "]
[" y r "]
ag
[" g "]
[" g "]
or
[" r "]
[" r "]
#1497;#1464;#1490;#1465;#1512;
u+05d9u+05b8u+05d2u+05b9u+05e8

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:יָגֹר
י ָ ג ֹ ר
y
[" y "]
[" y r "]
ag
[" g "]
[" g "]
or
[" r "]
[" r "]
#1497;#1464;#1490;#1465;#1512;
u+05d9u+05b8u+05d2u+05b9u+05e8

Search:יָגֹר -> יָגֹר

יָגֹר


 1. [י]
  [י] [" y "] y /y/ gothic hwair 𐍈 (𐍈) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - υ Υ /y/ grk: υ (υ) - ϋ Ϋ /y/ grk: ϋ (ϋ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) - ὐ ὐ /y/ grk: ὐ (ὐ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὔ ὔ /y/ grk: ὔ (ὔ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) - ὖ ὖ /y/ grk: ὖ (ὖ) - ὗ Ὗ /hy/ grk: ὗ (ὗ) - Ὑ Ὑ /hy/ grk: Ὑ (Ὑ) - ῦ ῦ /y/ grk: ῦ (ῦ) - י י /y/ hebrew י (י) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) -
 2. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [ג]
  [ג] [" g "] g /g/ gothic giba 𐌲 (𐌲) - Γ Γ /g/ grk: Γ (Γ) - γ Γ /g/ grk: γ (γ) - ג ג /g/ hebrew ג (ג) -
 4. [ֹ]
  [ֹ] ֹ o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 5. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
יָגֹר ~= /yagor/
Search Google:יָגֹר

Search:3025 -> 3025

3025


 1. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 2. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 3. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
3025 ~= /3025/ numwd: Three Thousand Twenty-five - שלושה אלפים עשרים וחמישה
Search Google:3025footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting