3206

3206 -יֶלֶד -yeled -yeh'-led
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

יֶלֶד
יֶלֶד

number - 3206
orig_word - יֶלֶד
word_orig - from (03205)
translit - yeled
tdnt - TWOT - 867b
phonetic - yeh'-led
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - from «03205»; something born, i.e. a lad or offspring:--boy, child, fruit, son, young man (one).
IPD_def -
 1. child, son, boy, offspring, youth
  1. child, son, boy
  2. child, children
  3. descendants
  4. youth
  5. apostate Israelites (fig.)

English -
letter - y
data - {"def":{"short":"something born, i.e., a lad or offspring","long":["child, son, boy, offspring, youth",["child, son, boy","child, children","descendants","youth","apostate Israelites (figuratively)"]]},"deriv":"from H3205","pronun":{"ipa":"jɛˈlɛd̪","ipa_mod":"jɛˈlɛd","sbl":"yeled","dic":"yeh-LED","dic_mod":"yeh-LED"}}
usages - boy, child, fruit, son, young man (one)
**************
id - 3388
strongs - 3206
base_word - יֶלֶד
data - {"def":{"short":"something born, i.e., a lad or offspring","long":["child, son, boy, offspring, youth",["child, son, boy","child, children","descendants","youth","apostate Israelites (figuratively)"]]},"deriv":"from H3205","pronun":{"ipa":"jɛˈlɛd̪","ipa_mod":"jɛˈlɛd","sbl":"yeled","dic":"yeh-LED","dic_mod":"yeh-LED"}}
usage - boy, child, fruit, son, young man (one)
part_of_speech - n-m
Strong's Search

יֶלֶד
יֶלֶד

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:3206

strongscsv:יֶלֶד
י ֶ ל ֶ ד
y
[" y "]
[" y r "]
el
[" l "]
[" l "]
ed
[" d "]
[" d "]
#1497;#1462;#1500;#1462;#1491;
u+05d9u+05b6u+05dcu+05b6u+05d3

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:יֶלֶד
י ֶ ל ֶ ד
y
[" y "]
[" y r "]
el
[" l "]
[" l "]
ed
[" d "]
[" d "]
#1497;#1462;#1500;#1462;#1491;
u+05d9u+05b6u+05dcu+05b6u+05d3

Search:יֶלֶד -> יֶלֶד

יֶלֶד


 1. [י]
  [י] [" y "] y /y/ gothic hwair 𐍈 (𐍈) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - υ Υ /y/ grk: υ (υ) - ϋ Ϋ /y/ grk: ϋ (ϋ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) - ὐ ὐ /y/ grk: ὐ (ὐ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὔ ὔ /y/ grk: ὔ (ὔ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) - ὖ ὖ /y/ grk: ὖ (ὖ) - ὗ Ὗ /hy/ grk: ὗ (ὗ) - Ὑ Ὑ /hy/ grk: Ὑ (Ὑ) - ῦ ῦ /y/ grk: ῦ (ῦ) - י י /y/ hebrew י (י) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) -
 2. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [ל]
  [ל] [" l "] l /l/ gothic lagus 𐌻 (𐌻) - Λ Λ /l/ grk: Λ (Λ) - λ Λ /l/ grk: λ (λ) - ל ל /l/ hebrew ל (ל) -
 4. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [ד]
  [ד] [" d "] d /d/ gothic dags 𐌳 (𐌳) - Δ Δ /d/ grk: Δ (Δ) - δ Δ /d/ grk: δ (δ) - ד ד /d/ hebrew ד (ד) -
יֶלֶד ~= /yeled/
Search Google:יֶלֶד

Search:3206 -> 3206

3206


 1. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 2. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 3. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
3206 ~= /3206/ numwd: Three Thousand Two Hundred Six - שלושה אלפים שני-מאות ושישה
Search Google:3206

The Septuagint, Byzantine, & KJV Bibles used are in the Public Domain.
Genesis - Exodus - Leviticus - Numbers - Deuteronomy - Joshua - Judges - Ruth - 1 Samuel - 2 Samuel - 1 Kings - 2 Kings - 1 Chronicles - 2 Chronicles - 1 Ezra - 2 Ezra - Esther - Judith - Tobit - 1 Maccabees - 2 Maccabees - 3 Maccabees - 4 Maccabees - Psalms - Odes - Proverbs - Song of Songs - Job - Wisdom of Solomon - Ecclesiastes - Psalms of Solomon - Hosea - Amos - Micah - Joel - Obadiah - Jonas - Nahum - Habakkuk - Zephaniah - Malachi - Isaiah - Jeremiah - Baruch - Lamentations - Letter of Jeremiah - Ezekiel - Susanna - Susanna Theodotionis - Daniel - Daniel Theodotionis - Bel and the Dragon - Bel Dragon Theodotio - Matthew - Mark - Luke - John - Pericopa Adulterae - Acts - Acts24 - Romans - 1 Corinthians - 2 Corinthians - Galatians - Ephesians - Philippians - Colossians - 1 Thessalonians - 2 Thessalonians - 1 Timothy - 2 Timothy - Titus - Philemon - Hebrews - James - 1 Peter - 2 Peter - 1 John - 2 John - 3 John - Jude - Revelation -
Bible News


Hosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting