341

341 -אֹיֵב -'oyeb -o-yabe'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

אֹיֵב
אֹיֵב

number - 341
orig_word - אֹיֵב
word_orig - active participle of (0340)
translit - 'oyeb
tdnt - TWOT - 78
phonetic - o-yabe'
part_of_speech -
st_def - or (fully) owyeb {o-yabe'}; active participle of «0340»; hating; an adversary:--enemy, foe.
IPD_def -
 1. (Qal) enemy
  1. personal
  2. national

English - adversary/enemy
letter - o
data - {"def":{"short":"hating; an adversary","long":["(Qal) enemy",["personal","national"]]},"deriv":"or (fully) אוֹיֵב; active participle of H0340","pronun":{"ipa":"ʔoˈjeb","ipa_mod":"ʔo̞wˈjev","sbl":"ʾōyēb","dic":"oh-YABE","dic_mod":"oh-YAVE"}}
usages - enemy, foe
**************
id - 351
strongs - 341
base_word - אֹיֵב
data - {"def":{"short":"hating; an adversary","long":["(Qal) enemy",["personal","national"]]},"deriv":"or (fully) אוֹיֵב; active participle of H0340","pronun":{"ipa":"ʔoˈjeb","ipa_mod":"ʔo̞wˈjev","sbl":"ʾōyēb","dic":"oh-YABE","dic_mod":"oh-YAVE"}}
usage - enemy, foe
part_of_speech - n-m
Strong's Search

אֹיֵב
אֹיֵב

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:341

strongscsv:אֹיֵב
א ֹ י ֵ ב
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
oy
[" y "]
[" y r "]
eb
[" b "]
[" b R M "]
#1488;#1465;#1497;#1461;#1489;
u+05d0u+05b9u+05d9u+05b5u+05d1

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:אֹיֵב
א ֹ י ֵ ב
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
oy
[" y "]
[" y r "]
eb
[" b "]
[" b R M "]
#1488;#1465;#1497;#1461;#1489;
u+05d0u+05b9u+05d9u+05b5u+05d1

Search:אֹיֵב -> אֹיֵב

אֹיֵב


 1. [א]
  [א] [" a i e o "] ʼ א א /ʼ/ hebrew א (א) -
 2. [ֹ]
  [ֹ] ֹ o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 3. [י]
  [י] [" y "] y /y/ gothic hwair 𐍈 (𐍈) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - υ Υ /y/ grk: υ (υ) - ϋ Ϋ /y/ grk: ϋ (ϋ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) - ὐ ὐ /y/ grk: ὐ (ὐ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὔ ὔ /y/ grk: ὔ (ὔ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) - ὖ ὖ /y/ grk: ὖ (ὖ) - ὗ Ὗ /hy/ grk: ὗ (ὗ) - Ὑ Ὑ /hy/ grk: Ὑ (Ὑ) - ῦ ῦ /y/ grk: ῦ (ῦ) - י י /y/ hebrew י (י) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) -
 4. [ֵ]
  [ֵ] ֵ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [ב]
  [ב] [" b "] b /b/ gothic bairkan 𐌱 (𐌱) - Β Β /b/ grk: Β (Β) - β Β /b/ grk: β (β) - ב ב /b/ hebrew ב (ב) -
אֹיֵב ~= /ʼoyeb/
Search Google:אֹיֵב

Search:341 -> 341

341


 1. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 2. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 3. [1]
  [1] numwd: One - אחד
341 ~= /341/ numwd: Three Hundred Forty-one - שלוש-מאות ארבעים ואחד
Search Google:341If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting