3748

3748 -כְּרִיתוּת -kriythuwth -ker-ee-thooth'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

כְּרִיתוּת
כְּרִיתוּת

number - 3748
orig_word - כְּרִיתוּת
word_orig - from (03772)
translit - kriythuwth
tdnt - TWOT - 1048a
phonetic - ker-ee-thooth'
part_of_speech - Noun Feminine
st_def - from «03772»; a cutting (of the matrimonial bond), i.e. divorce:--divorce(-ment).
IPD_def -
 1. divorce, dismissal, divorcement

English -
letter - k
data - {"def":{"short":"a cutting (of the matrimonial bond), i.e., divorce","long":["divorce, dismissal, divorcement"]},"deriv":"from H3772","pronun":{"ipa":"kɛ̆.rɪi̯ˈt̪uːt̪","ipa_mod":"kɛ̆.ʁiːˈtut","sbl":"kĕrîtût","dic":"keh-ree-TOOT","dic_mod":"keh-ree-TOOT"}}
usages - divorce(-ment)
**************
id - 3965
strongs - 3748
base_word - כְּרִיתוּת
data - {"def":{"short":"a cutting (of the matrimonial bond), i.e., divorce","long":["divorce, dismissal, divorcement"]},"deriv":"from H3772","pronun":{"ipa":"kɛ̆.rɪi̯ˈt̪uːt̪","ipa_mod":"kɛ̆.ʁiːˈtut","sbl":"kĕrîtût","dic":"keh-ree-TOOT","dic_mod":"keh-ree-TOOT"}}
usage - divorce(-ment)
part_of_speech - n-f
Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:3748

strongscsv:כְּרִיתוּת
כ ּ ְ ר ִ י ת ו ּ ת
k
[" k "]
[" k "]
er
[" r "]
[" r "]
iy
[" y "]
[" y r "]
t
[" t "]
[" t "]
w
[" v "]
[" v "]
t
[" t "]
[" t "]
#1499;#1468;#1456;#1512;#1460;#1497;#1514;#1493;#1468;#1514;
u+05dbu+05bcu+05b0u+05e8u+05b4u+05d9u+05eau+05d5u+05bcu+05ea

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:כְּרִיתוּת
כ ּ ְ ר ִ י ת ו ּ ת
k
[" k "]
[" k "]
er
[" r "]
[" r "]
iy
[" y "]
[" y r "]
t
[" t "]
[" t "]
w
[" v "]
[" v "]
t
[" t "]
[" t "]
#1499;#1468;#1456;#1512;#1460;#1497;#1514;#1493;#1468;#1514;
u+05dbu+05bcu+05b0u+05e8u+05b4u+05d9u+05eau+05d5u+05bcu+05ea

Search:כְּרִיתוּת -> כְּרִיתוּת

כְּרִיתוּת


 1. [כ]
  [כ] [" k "] k /k/ gothic kusma 𐌺 (𐌺) - Κ Κ /k/ grk: Κ (Κ) - κ Κ /k/ grk: κ (κ) - ך ך /k/ hebrew ך (ך) - כ כ /k/ hebrew כ (כ) -
 2. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 3. [ְ]
  [ְ] ְ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 4. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 5. [ִ]
  [ִ] ִ i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 6. [י]
  [י] [" y "] y /y/ gothic hwair 𐍈 (𐍈) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - υ Υ /y/ grk: υ (υ) - ϋ Ϋ /y/ grk: ϋ (ϋ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) - ὐ ὐ /y/ grk: ὐ (ὐ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὔ ὔ /y/ grk: ὔ (ὔ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) - ὖ ὖ /y/ grk: ὖ (ὖ) - ὗ Ὗ /hy/ grk: ὗ (ὗ) - Ὑ Ὑ /hy/ grk: Ὑ (Ὑ) - ῦ ῦ /y/ grk: ῦ (ῦ) - י י /y/ hebrew י (י) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) -
 7. [ת]
  [ת] [" t "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 8. [ו]
  [ו] [" v "] w /w/ gothic winja 𐍅 (𐍅) - ו ו /w/ hebrew ו (ו) -
 9. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 10. [ת]
  [ת] [" t "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
כְּרִיתוּת ~= /keriytwt/
Search Google:כְּרִיתוּת

Search:3748 -> 3748

3748


 1. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 2. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 3. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 4. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
3748 ~= /3748/ numwd: Three Thousand Seven Hundred Forty-eight - שלושה אלפים שבע-מאות ארבעים ושמונה
Search Google:3748

The Septuagint, Byzantine, & KJV Bibles used are in the Public Domain.
Genesis - Exodus - Leviticus - Numbers - Deuteronomy - Joshua - Judges - Ruth - 1 Samuel - 2 Samuel - 1 Kings - 2 Kings - 1 Chronicles - 2 Chronicles - 1 Ezra - 2 Ezra - Esther - Judith - Tobit - 1 Maccabees - 2 Maccabees - 3 Maccabees - 4 Maccabees - Psalms - Odes - Proverbs - Song of Songs - Job - Wisdom of Solomon - Ecclesiastes - Psalms of Solomon - Hosea - Amos - Micah - Joel - Obadiah - Jonas - Nahum - Habakkuk - Zephaniah - Malachi - Isaiah - Jeremiah - Baruch - Lamentations - Letter of Jeremiah - Ezekiel - Susanna - Susanna Theodotionis - Daniel - Daniel Theodotionis - Bel and the Dragon - Bel Dragon Theodotio - Matthew - Mark - Luke - John - Pericopa Adulterae - Acts - Acts24 - Romans - 1 Corinthians - 2 Corinthians - Galatians - Ephesians - Philippians - Colossians - 1 Thessalonians - 2 Thessalonians - 1 Timothy - 2 Timothy - Titus - Philemon - Hebrews - James - 1 Peter - 2 Peter - 1 John - 2 John - 3 John - Jude - Revelation -
Bible News


Hosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting