378

378 -אִישׁ־בֹּשֶׁת -'Iysh-Bosheth -eesh-bo'-sheth
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

אִישׁ־בֹּשֶׁת
אִישׁ־בֹּשֶׁת

number - 378
orig_word - אִישׁ־בֹּשֶׁת
word_orig - from (0376) and (1322)
translit - 'Iysh-Bosheth
tdnt - None
phonetic - eesh-bo'-sheth
part_of_speech - Proper Name Masculine
st_def - from «0376» and «01322»; man of shame; Ish- Bosheth, a son of King Saul:--Ish-bosheth.
IPD_def - Ishbosheth = "man of shame"
 1. surviving son of Saul, king of Israel for 7 years while David was king over Judah; succeeded by David who united the kingdom

English -
letter - e
data - {"def":{"lit":"man of shame","short":"Ish-Bosheth, a son of King Saul","long":["surviving son of Saul, king of Israel for 7 years while David was king over Judah; succeeded by David who united the kingdom"]},"deriv":"from H0376 and H1322; man of shame","pronun":{"ipa":"ʔɪi̯ʃ boˈʃɛt̪","ipa_mod":"ʔiːʃ bo̞wˈʃɛt","sbl":"ʾîš bōšet","dic":"eesh boh-SHET","dic_mod":"eesh boh-SHET"}}
usages - Ish-bosheth
**************
id - 394
strongs - 378
base_word - אִישׁ־בֹּשֶׁת
data - {"def":{"lit":"man of shame","short":"Ish-Bosheth, a son of King Saul","long":["surviving son of Saul, king of Israel for 7 years while David was king over Judah; succeeded by David who united the kingdom"]},"deriv":"from H0376 and H1322; man of shame","pronun":{"ipa":"ʔɪi̯ʃ boˈʃɛt̪","ipa_mod":"ʔiːʃ bo̞wˈʃɛt","sbl":"ʾîš bōšet","dic":"eesh boh-SHET","dic_mod":"eesh boh-SHET"}}
usage - Ish-bosheth
part_of_speech - n-pr-m
Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:378

strongscsv:אִישׁ־בֹּשֶׁת
א ִ י ש ׁ ־ ב ּ ֹ ש ׁ ֶ ת
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
iy
[" y "]
[" y r "]
s
[" s "]
[" s "]
b
[" b "]
[" b R M "]
os
[" s "]
[" s "]
et
[" t "]
[" t "]
#1488;#1460;#1497;#1513;#1473;#1470;#1489;#1468;#1465;#1513;#1473;#1462;#1514;
u+05d0u+05b4u+05d9u+05e9u+05c1u+05beu+05d1u+05bcu+05b9u+05e9u+05c1u+05b6u+05ea

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:אִישׁ־בֹּשֶׁת
א ִ י ש ׁ ־ ב ּ ֹ ש ׁ ֶ ת
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
iy
[" y "]
[" y r "]
s
[" s "]
[" s "]
b
[" b "]
[" b R M "]
os
[" s "]
[" s "]
et
[" t "]
[" t "]
#1488;#1460;#1497;#1513;#1473;#1470;#1489;#1468;#1465;#1513;#1473;#1462;#1514;
u+05d0u+05b4u+05d9u+05e9u+05c1u+05beu+05d1u+05bcu+05b9u+05e9u+05c1u+05b6u+05ea

Search:אִישׁ־בֹּשֶׁת -> אִישׁ־בֹּשֶׁת

אִישׁ־בֹּשֶׁת


 1. [א]
  [א] [" a i e o "] ʼ א א /ʼ/ hebrew א (א) -
 2. [ִ]
  [ִ] ִ i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 3. [י]
  [י] [" y "] y /y/ gothic hwair 𐍈 (𐍈) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - υ Υ /y/ grk: υ (υ) - ϋ Ϋ /y/ grk: ϋ (ϋ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) - ὐ ὐ /y/ grk: ὐ (ὐ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὔ ὔ /y/ grk: ὔ (ὔ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) - ὖ ὖ /y/ grk: ὖ (ὖ) - ὗ Ὗ /hy/ grk: ὗ (ὗ) - Ὑ Ὑ /hy/ grk: Ὑ (Ὑ) - ῦ ῦ /y/ grk: ῦ (ῦ) - י י /y/ hebrew י (י) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) -
 4. [ש]
  [ש] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 5. [ׁ]
  [ׁ] ׁ
  ׁ
  #1473;
  u+05c1
 6. [־]
  [־] ־
  ־
  #1470;
  u+05be
 7. [ב]
  [ב] [" b "] b /b/ gothic bairkan 𐌱 (𐌱) - Β Β /b/ grk: Β (Β) - β Β /b/ grk: β (β) - ב ב /b/ hebrew ב (ב) -
 8. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 9. [ֹ]
  [ֹ] ֹ o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 10. [ש]
  [ש] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 11. [ׁ]
  [ׁ] ׁ
  ׁ
  #1473;
  u+05c1
 12. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 13. [ת]
  [ת] [" t "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
אִישׁ־בֹּשֶׁת ~= /ʼiysboset/
Search Google:אִישׁ־בֹּשֶׁת

Search:378 -> 378

378


 1. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 2. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 3. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
378 ~= /378/ numwd: Three Hundred Seventy-eight - שלוש-מאות שבעים ושמונה
Search Google:378If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting