3788

3788 -כִּשְׁרוֹן -kishrown -kish-rone'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

כִּשְׁרוֹן
כִּשְׁרוֹן

number - 3788
orig_word - כִּשְׁרוֹן
word_orig - from (03787)
translit - kishrown
tdnt - TWOT - 1052b
phonetic - kish-rone'
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - from «03787»; success, advantage:--equity, good, right.
IPD_def -
 1. success, skill, profit
  1. skill
  2. success, profit

English -
letter - k
data - {"def":{"short":"success, advantage","long":["success, skill, profit",["skill","success, profit"]]},"deriv":"from H3787","pronun":{"ipa":"kɪʃˈron̪","ipa_mod":"kiʃˈʁo̞wn","sbl":"kišrôn","dic":"kish-RONE","dic_mod":"keesh-RONE"}}
usages - equity, good, right
**************
id - 4005
strongs - 3788
base_word - כִּשְׁרוֹן
data - {"def":{"short":"success, advantage","long":["success, skill, profit",["skill","success, profit"]]},"deriv":"from H3787","pronun":{"ipa":"kɪʃˈron̪","ipa_mod":"kiʃˈʁo̞wn","sbl":"kišrôn","dic":"kish-RONE","dic_mod":"keesh-RONE"}}
usage - equity, good, right
part_of_speech - n-m
Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:3788

strongscsv:כִּשְׁרוֹן
כ ּ ִ ש ׁ ְ ר ו ֹ ן
k
[" k "]
[" k "]
is
[" s "]
[" s "]
er
[" r "]
[" r "]
w
[" v "]
[" v "]
on
#1499;#1468;#1460;#1513;#1473;#1456;#1512;#1493;#1465;#1503;
u+05dbu+05bcu+05b4u+05e9u+05c1u+05b0u+05e8u+05d5u+05b9u+05df

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:כִּשְׁרוֹן
כ ּ ִ ש ׁ ְ ר ו ֹ ן
k
[" k "]
[" k "]
is
[" s "]
[" s "]
er
[" r "]
[" r "]
w
[" v "]
[" v "]
on
#1499;#1468;#1460;#1513;#1473;#1456;#1512;#1493;#1465;#1503;
u+05dbu+05bcu+05b4u+05e9u+05c1u+05b0u+05e8u+05d5u+05b9u+05df

Search:כִּשְׁרוֹן -> כִּשְׁרוֹן

כִּשְׁרוֹן


 1. [כ]
  [כ] [" k "] k /k/ gothic kusma 𐌺 (𐌺) - Κ Κ /k/ grk: Κ (Κ) - κ Κ /k/ grk: κ (κ) - ך ך /k/ hebrew ך (ך) - כ כ /k/ hebrew כ (כ) -
 2. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 3. [ִ]
  [ִ] ִ i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 4. [ש]
  [ש] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 5. [ׁ]
  [ׁ] ׁ
  ׁ
  #1473;
  u+05c1
 6. [ְ]
  [ְ] ְ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 7. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 8. [ו]
  [ו] [" v "] w /w/ gothic winja 𐍅 (𐍅) - ו ו /w/ hebrew ו (ו) -
 9. [ֹ]
  [ֹ] ֹ o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 10. [ן]
  [ן] ן n /n/ gothic nauths 𐌽 (𐌽) - Ν Ν /n/ grk: Ν (Ν) - ν Ν /n/ grk: ν (ν) - ן ן /n/ hebrew ן (ן) - נ נ /n/ hebrew נ (נ) -
כִּשְׁרוֹן ~= /kiserwon/
Search Google:כִּשְׁרוֹן

Search:3788 -> 3788

3788


 1. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 2. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 3. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 4. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
3788 ~= /3788/ numwd: Three Thousand Seven Hundred Eighty-eight - שלושה אלפים שבע-מאות שמונים ושמונה
Search Google:3788footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting