3973

3973 -מָאוֹס -ma'owc -maw-oce'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

מָאוֹס
מָאוֹס

number - 3973
orig_word - מָאוֹס
word_orig - from (03988)
translit - ma'owc
tdnt - TWOT - 1139a
phonetic - maw-oce'
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - from «03988»; refuse:--refuse.
IPD_def -
 1. refuse, trash

English -
letter - m
data - {"def":{"short":"refuse","long":["refuse, trash"]},"deriv":"from H3988","pronun":{"ipa":"mɔːˈʔos","ipa_mod":"mɑːˈʔo̞ws","sbl":"māʾôs","dic":"maw-OSE","dic_mod":"ma-OSE"}}
usages - refuse
**************
id - 4204
strongs - 3973
base_word - מָאוֹס
data - {"def":{"short":"refuse","long":["refuse, trash"]},"deriv":"from H3988","pronun":{"ipa":"mɔːˈʔos","ipa_mod":"mɑːˈʔo̞ws","sbl":"māʾôs","dic":"maw-OSE","dic_mod":"ma-OSE"}}
usage - refuse
part_of_speech - n-m
Strong's Search

מָאוֹס
מָאוֹס

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:3973

strongscsv:מָאוֹס
מ ָ א ו ֹ ס
m
[" m "]
[" m C "]
aʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
w
[" v "]
[" v "]
os
[" s c "]
[" s c "]
#1502;#1464;#1488;#1493;#1465;#1505;
u+05deu+05b8u+05d0u+05d5u+05b9u+05e1

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:מָאוֹס
מ ָ א ו ֹ ס
m
[" m "]
[" m C "]
aʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
w
[" v "]
[" v "]
os
[" s c "]
[" s c "]
#1502;#1464;#1488;#1493;#1465;#1505;
u+05deu+05b8u+05d0u+05d5u+05b9u+05e1

Search:מָאוֹס -> מָאוֹס

מָאוֹס


 1. [מ]
  [מ] [" m "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 2. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [א]
  [א] [" a i e o "] ʼ א א /ʼ/ hebrew א (א) -
 4. [ו]
  [ו] [" v "] w /w/ gothic winja 𐍅 (𐍅) - ו ו /w/ hebrew ו (ו) -
 5. [ֹ]
  [ֹ] ֹ o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 6. [ס]
  [ס] [" s c "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
מָאוֹס ~= /maʼwos/
Search Google:מָאוֹס

Search:3973 -> 3973

3973


 1. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 2. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
 3. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 4. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
3973 ~= /3973/ numwd: Three Thousand Nine Hundred Seventy-three - שלושה אלפים תשע-מאות שבעים ושלושה
Search Google:3973

The Septuagint, Byzantine, & KJV Bibles used are in the Public Domain.
Genesis - Exodus - Leviticus - Numbers - Deuteronomy - Joshua - Judges - Ruth - 1 Samuel - 2 Samuel - 1 Kings - 2 Kings - 1 Chronicles - 2 Chronicles - 1 Ezra - 2 Ezra - Esther - Judith - Tobit - 1 Maccabees - 2 Maccabees - 3 Maccabees - 4 Maccabees - Psalms - Odes - Proverbs - Song of Songs - Job - Wisdom of Solomon - Ecclesiastes - Psalms of Solomon - Hosea - Amos - Micah - Joel - Obadiah - Jonas - Nahum - Habakkuk - Zephaniah - Malachi - Isaiah - Jeremiah - Baruch - Lamentations - Letter of Jeremiah - Ezekiel - Susanna - Susanna Theodotionis - Daniel - Daniel Theodotionis - Bel and the Dragon - Bel Dragon Theodotio - Matthew - Mark - Luke - John - Pericopa Adulterae - Acts - Acts24 - Romans - 1 Corinthians - 2 Corinthians - Galatians - Ephesians - Philippians - Colossians - 1 Thessalonians - 2 Thessalonians - 1 Timothy - 2 Timothy - Titus - Philemon - Hebrews - James - 1 Peter - 2 Peter - 1 John - 2 John - 3 John - Jude - Revelation -
Bible News


Hosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting