4022

4022 -מֶגֶד -meged -meh'-ghed
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

מֶגֶד
מֶגֶד

number - 4022
orig_word - מֶגֶד
word_orig - from an unused root probably meaning to be eminent
translit - meged
tdnt - TWOT - 1144a
phonetic - meh'-ghed
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - from an unused root probably meaning to be eminent; properly, a distinguished thing; hence something valuable, as a product or fruit:--pleasant, precious fruit (thing).
IPD_def -
 1. excellence

English -
letter - m
data - {"def":{"short":"properly, a distinguished thing; hence something valuable, as a product or fruit","long":["excellence"]},"deriv":"from an unused root probably meaning to be eminent","pronun":{"ipa":"mɛˈɡɛd̪","ipa_mod":"mɛˈɡɛd","sbl":"meged","dic":"meh-ɡED","dic_mod":"meh-ɡED"}}
usages - pleasant, precious fruit (thing)
**************
id - 4254
strongs - 4022
base_word - מֶגֶד
data - {"def":{"short":"properly, a distinguished thing; hence something valuable, as a product or fruit","long":["excellence"]},"deriv":"from an unused root probably meaning to be eminent","pronun":{"ipa":"mɛˈɡɛd̪","ipa_mod":"mɛˈɡɛd","sbl":"meged","dic":"meh-ɡED","dic_mod":"meh-ɡED"}}
usage - pleasant, precious fruit (thing)
part_of_speech - n-m
Strong's Search

מֶגֶד
מֶגֶד

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:4022

strongscsv:מֶגֶד
מ ֶ ג ֶ ד
m
[" m "]
[" m C "]
eg
[" g "]
[" g "]
ed
[" d "]
[" d "]
#1502;#1462;#1490;#1462;#1491;
u+05deu+05b6u+05d2u+05b6u+05d3

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:מֶגֶד
מ ֶ ג ֶ ד
m
[" m "]
[" m C "]
eg
[" g "]
[" g "]
ed
[" d "]
[" d "]
#1502;#1462;#1490;#1462;#1491;
u+05deu+05b6u+05d2u+05b6u+05d3

Search:מֶגֶד -> מֶגֶד

מֶגֶד


 1. [מ]
  [מ] [" m "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 2. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [ג]
  [ג] [" g "] g /g/ gothic giba 𐌲 (𐌲) - Γ Γ /g/ grk: Γ (Γ) - γ Γ /g/ grk: γ (γ) - ג ג /g/ hebrew ג (ג) -
 4. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [ד]
  [ד] [" d "] d /d/ gothic dags 𐌳 (𐌳) - Δ Δ /d/ grk: Δ (Δ) - δ Δ /d/ grk: δ (δ) - ד ד /d/ hebrew ד (ד) -
מֶגֶד ~= /meged/
Search Google:מֶגֶד

Search:4022 -> 4022

4022


 1. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 2. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 3. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
4022 ~= /4022/ numwd: Four Thousand Twenty-two - ארבעה אלפים עשרים ושניים
Search Google:4022footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting